2024. február 29., csütörtök,

Állásfoglalás a XVIII. kerületi Hunyadi Mátyás Gimnázium ügyében

Lőrinc
2011. máj. 05. csütörtök Írta: Nagy István

A Jobbik XVIII. kerületi alapszervezete az alábbi közleményt juttatta el szerkesztőségünkhöz:
Előzmények: a 75 éves nagy múltú gimnázium sajnos, a megszűnés közelébe került. Ennek oka pusztán a fenntartáshoz szükséges pénz hiánya. A XVIII. kerület Önkormányzata nem képes vállalni a finanszírozást és ezt a Fővárosi Önkormányzattól sem remélheti az iskola.


Adódott a lehetőség és komoly szándék a Magyar Evangélikus Egyház részéről, hogy átveszik az iskola működtetését úgy, hogy az ingatlan továbbra is a XVIII. kerület Önkormányzatának tulajdonában marad. A részletekbe menő tárgyalások, tudomásunk szerint, a vége felé közelednek. Az iskola neve és természetesen szellemisége meg fog változni a következő tanévtől. A jelenlegi diákok körében végzett felmérés eredménye szerint, ugyan csak 7%-uk kíván hittanra járni, de 465-ükből 435-en ezután is itt szeretnék folytatni tanulmányaikat. Álláspontunk szerint, egy iskola megszüntetése helyett minden megoldás jobb, ha az biztosítja a további működést. A várható nagyobb fegyelem és az erkölcsi nevelés hangsúlyosabbá válása inkább az előnyök közé sorolható.

Az átalakulással kapcsolatban elvárásunk annyi, hogy munkahelyek ne szűnjenek meg! A majdani Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumból csak szakmai alkalmatlanság miatt, vagy az iskola szellemiségével való éles, nyílt szembenállás miatt legyen lehetőség az elbocsájtásra.

Határozott véleményünk, hogy a már sajnos tapasztalható felesleges pánikkeltésnek sem helye, sem értelme nincs! A szülők pontos tájékoztatásának viszont annál inkább.

Jobbik XVIII. kerületi alapszervezetének Elnöksége

© 2008-2024 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.