2023. június 09., péntek, Félix

Békés évzáró a testületi ülésen

Kispest
2012. december 21. péntek Írta: Csizmadia Viola

Az év utolsó testületi ülésén egyebek mellett a képviselők elfogadták két civil szervezet hajléktalan-ellátási feladatainak támogatásárt. Ennek értelmében a Misszió Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezete is egyenként 200 ezer forint támogatást kap az önkormányzattól. De elfogadták Kispest környezetvédelmi programját is.

 

Még az ünnepek előtt döntött a testület arról, hogy az Irányi és a Wesselényi utca közé eső területet (volt skate-park”) ingyenesen a Vass Lajos Általános Iskola használatba adja. A területet az iskola udvarként használja majd a jövőben.

Elfogadták a képviselők Kispest Környezetvédelmi Programját a 2012-2017 közötti időszakra. A program tartalmazza azokat a célkitűzéseket és azt a cselekvési programot, amelyek összhangban vannak a kerület településpolitikájával és területfejlesztési elképzeléseivel. Az előterjesztés vitájában Bogó Józsefné, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy ilyen részletes anyag eddig még nem született Kispestről.

Határoztak a képviselők két civil szervezet hajléktalan-ellátási feladatainak támogatásáról. A Misszió Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezete is egyenként 200 ezer forint támogatást kap Kispesttől.

További egy évre meghosszabbította a testület a Kispest kertvárosi Közösségi Egyesület helyiségbérleti szerződését. A civil szervezet változatlan feltételekkel használhatja a Temesvár utca 117. alatti önkormányzati ingatlant.

A Wekerlei Társaskör Egyesülettel 372 ezer forint összegű pályázati önrész célú támogatási szerződést hagyott jóvá a testület.

Az ülésen végleges áthelyezéssel, 2012. december 31-ével megszüntette a testület Kispest jegyzőjének közszolgálati jogviszonyát. Dr. J. Nagy Éva 2013. január 1-jétől a Tatai Járási Hivatal hivatalvezetője lesz. Az új jegyző kinevezéséig dr. Kiss Anna aljegyző látja el a jegyzői feladatokat Kispesten.

© 2008-2023 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.