2023. június 09., péntek, Félix

A Fidesz és a KDNP képviselői nélkül ünnepelt Kispest Önkormányzata

Kispest
2012. október 24. szerda Írta: Csizmadia Viola

 

Nem vettek részt a Fidesz és a KDNP frakciójának képviselői Kispest Önkormányzatának az Ötvenhatosok terén lévő emlékműnél tartott ünnepi megemlékezésén.

A kispest.hu beszámolója szerint a Himnuszt követően a polgármester idézte fel az 56 évvel ezelőtti időket, a forradalmat, a harcokat és a levert szabadságharc utáni megtorlásokat. „Az 1956-os magyar demokratikus forradalom alapjaiban rengette meg a szovjet birodalmat, s bebizonyította, hogy az egypártrendszerű diktatúra bármikor elsöpörhető. Ahogy 1848-ban, úgy 1956-ban is a külső elnyomás és a belső társadalmi állapotok szorításából tört ki nemzetünk egy óriási erejű népmozgalom keretében. A történelmi események, személyek és cselekedetek megítélése ma is formálódik, és a korszakot kutató történészek értékelése is eltér. De ez így van rendjén. A jövő társadalmát, a közös cél eléréséhez vezető utat sokan, sokféleképpen képzelték el. Különböző elképzelése volt a Budapesten harcoló, civileket és katonákat egyesítő csoportoknak: a saját földre éhes, százszor is kifosztott parasztságnak, a szociális biztonságra, valódi politikai és gazdasági részvételre vágyó munkásoknak, az ifjúsági és értelmiségi csoportoknak. Nem is lehetett ez másként, hiszen a szovjet birodalom tankjai oly rövid idő alatt fojtották vérbe a szabadságharcot, hogy a különböző társadalmi csoportoknak és az újjá alakuló pártoknak nem volt lehetősége az új politikai és gazdasági rendszer kidolgozására. És mégis, a sokszínű, különböző nézeteket és érdekeket megjelenítő magyar társadalom a közös cél, a szabad és demokratikus Magyarország megteremtése érdekében, újra csodálatra méltó nemzeti egységet teremtett… Mert a felkelés és forradalom nem a hatalom kisajátítására, hanem a hatalom demokratizálására irányult. Remélem ez is a közös emlékezet része lesz, bár ahhoz idő kell, hogy egy történelmi esemény hagyománnyá váljék, s minden magyar ember közös ünnepe legyen. E közös nemzeti emlékezet kialakulását késlelteti, hogy a közszereplők a párbeszédet és a közös gondolkodást elvetve gyakran alkotnak megfellebbezhetetlen ítéletet. Én mégis azt látom, hogy a magyar emberek – társadalmi, politikai hovatartozástól függetlenül – igen pontosan látják az 56’-os forradalom jelentőségét és annak rendkívüli hatását. Mert a nemzet érdekeit szolgáló, a szabadságjogokat tiszteletben tartó országban, egy emberségesebb jövő, a szabad sajtó megteremtésében, az egyenlő és általános választójog óhajában és megvédésében ma is egységes a nemzet.” – mondta Gajda Péter.

A beszédet követően Az Úr sorsot rendel címmel irodalmi összeállítást tekinthettek meg az ünneplők. A műsorban Götz Anna színművésznő, valamint a Teatrum Hungaricum két művésze, Pelsőczy László és Farkas Petra lépett fel. Az ünnepség végén az önkormányzat, a pártok, az egyházak, valamint az intézmények és a társadalmi szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait az emlékmű előtt. Az önkormányzat nevében Gajda Péter polgármester, Vinczek György alpolgármester és Dr. J. Nagy Éva jegyző koszorúzott. A kispesti ’56-os ünnepség csendes virágelhelyezéssel ért véget a Templom téri kopjafánál.

© 2008-2023 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.