2024. június 14., péntek, Vazul

Akikre büszkék a kispestiek

Kispest
2012. június 08. péntek Írta: Csizmadia Viola

 

Idén alapításának 141. évfordulóját ünnepli Kispest. Míg tavaly, a kerek évfordulón még bizakodón, a város fejlődéséről, a folyamatos épülésről, szépüléséről beszélhetett a polgármester a Kispesti Munkásotthon nagytermében, addig egy év elteltével nem kis keserűséggel a hangjában, a túlélésről, az elmúlt évek, évtizedek kitartó és szorgos munkájával elért eredmények megóvásáról szólt köszöntőjében.

Nagy a bizonytalanság mindenütt – mondta, és az egyre szűkülő lehetőségek, az elvont állami támogatások, a bevételhiány megakaszthatják Kispest dinamikus fejlődését. A város vezetője szólt arról is, hogy ma még nem tudni, hogy milyen változást hoz a kispestiek életébe az egészségügy átalakítása, az oktatási intézmények államosítása, és hogy milyen adók kivetésére kényszerítik majd rá az önkormányzatokat. De nem tudni azt sem, hogy a 2013 januárjában felálló új kormányhivatal, milyen feladatokat vállal majd át Polgármesteri Hivataltól, hol és milyen színvonalon intézhetik majd ügyes-bajos dolgaikat a kispestiek. Egy azonban biztos – hangsúlyozta a polgármester: az itt élők és a kerületben, a kerületért dolgozók áldozatos munkájának köszönhetően túléltek már korábban is nehéz időszakokat. Ennek is köszönhető, hogy Kispest mindig a régió központja maradt és az itt élők büszkék arra, hogy a városrészben élnek, hogy ők kispestiek.

Köszöntője után a képviselő-testület döntésének megfelelően Gajda Péter polgármester, Tarnai Richárd országgyűlési képviselő, Vinczek György alpolgármester, Ékes Gábor alpolgármester, Kovács Bence alpolgármester, J. Nagy Éva jegyző és Mihály András képviselő elismeréseket adtak át. A különféle díjak átadása között a KMO szervezésében ünnepi műsor köszöntötte a díjazottakat. A műsorban közreműködött: az Erkel Ferenc Általános Iskola Kicsinyek Kórus, Sándor Szilvia előadóművész, Rubold Ödön színművész, Péntek Fanny, a Vass Lajos Általános Iskola tanulója.Kispest Önkormányzat képviselő-testülete díszpolgári címet adományozott

Balázs Dénesné óvodapedagógus, hitoktatónak

Balázs Dénesné Kispesten, a Wekerletelepen született. Egész élete, munkássága szülővárosához kötődik. Aranydiplomás óvodapedagógusként Kispest különböző óvodáiban dolgozott. Szakmai és emberi kvalitásait, értékmegőrző és közvetítő szerepét már ekkor példának állították. Nyugdíjazása óta, immáron húsz éve, a Wekerletelepi Szent József Plébánián hitoktató. Jelenleg is minden hónapban több száz gyermeknek tart foglakozást. S ki tudja hány ezerre tehető azoknak a gyermekeknek – mára már felnőtteknek – a száma, akiknek példamutató oktatója, nevelője volt, s akik azóta is hálával, szeretettel viseltetnek iránta. Köztiszteletben álló, közmegbecsülésnek örvendő Tanító Ő, aki ma is hittel, szeretettel, gondoskodó figyelemmel ajándékozza meg a kispesti családokat, gyermekeinket.

Széll Bulcsúnak, a Kispesti Evangélikus Egyház lelkipásztorának

Széll Bulcsú idén ünnepli lelkésszé avatásának 40. évfordulóját. Hosszú pályafutásának legmeghatározóbb állomása a kispesti gyülekezet szolgálata, melyet 1989. óta vezet. Generációk sora nevelkedett hitben és szeretetben a kezei alatt, s kapott támaszt a keresztelőtől a felnőtt élet problémáinak megoldásáig. Az Egyházban végzett munkáján kívül lelkigondozói munkáját végez, s több kerületi iskolában tanítja a gyermekeket. Számos egyházi szervezet alapító tagja, országos és helyi rendezvények, előadások aktív résztvevője és pártfogója. Hosszú éveken át volt az evangélikus szeretetotthon igazgatója. Több Bibliafordítás, teológiai művek publikálása és számos könyv szerkesztése fűződik nevéhez. Munkásságában, családjában egyaránt értékteremtő, példát adó életet él. Léleképítő munkáját jellemzi hitvallása is: „Sokszor nagy, lehetetlennek tűnő feladatok előtt állunk. Ha emberileg lehetetlen is valami, de Istennél van megoldás. Lelke által, imádsággal és szeretettel sok mindent el lehet érni ...”

Szigetvári Györgynének, a Nagyboldogasszony Főplébánia Karitász szervezete vezetőjének

A Karitász Hegedűs László plébános úr kezdeményezésére 1989 tavaszán alakult meg, Szigetvári Györgyné vezetésével. A szegények, rászorulók, nagycsaládosok számára a hívektől és a kerület lakóitól kapott ruhaosztással kezdték tevékenységüket, s folytatják azt ma is. A Karitász ma már kiemelkedő szerepet tölt be a hajléktalan ellátásban és a krízishelyzetbe került családok megsegítésében. Tevékenységük nyomán évente több száz hajléktalan részesül ellátásban, a rászoruló családok közvetlen támogatásban, míg a hátrányos helyzetű gyermekeknek ingyenes táborozást szerveznek. Állandó feladatuknak tekintik az idősek, betegek gondozását, és lelki támogatását is. A szociális területen dolgozó szervezetekkel kialakított jó együttműködésüknek is köszönhetően tevékenységük rendkívül széles körben vált ismertté és elismertté. A Karitász közcélú humanitárius munkáját, vezetőjének odaadó, jótékony emberbaráti tevékenységét Kispest lakóinak megbecsülése és tisztelete övezi.Kispestért Díjban részesültek:

Dikáczné Kanfi Gabriella, a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szolfézs-zenelmélet és gordonka tanára

Hegedűsné Gémesi Bernadett, a Kispesti Egészségügyi Intézet nyugdíjas védőnője közel 40 éve végezte el a védőnőképzőt, majd szerzett egészségügyi főiskolai diplomát

Közép László, 1956-os forradalmár, aki 17 éves volt, amikor kitört a forradalom és barátaival a Petőfi téren, a mai Kós Károly téren alakították meg a „wekerlei csoportot”, melynek feladata a rend fenntartása és a lakosság élelemmel való ellátása volt.

Petrovics Judit, a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium igazgatója, matematika-fizika szakos tanár

Skoda Éva, f estőművész

Somogyváriné Márovics Erika, a Kós Károly Általános Iskola tanára

Töreky Erzsébet, a Pannónia Általános Iskola igazgatóhelyettese

Vighné Vincze Erzsébet, a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ igazgatójaDicsérő Oklevélben részesültek:

Bárkányiné Jakab Etelka, a Polgármesteri Hivatal - Szociális és Gyermekvédelmi Iroda szociális ügyintézője

Brogyay Józsefné, a Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi és Gazdasági Iroda, Adóügyi Csoport gépjárműadó ügyintézője

Bugyiné Szabolcsi Ágnes, a Polgármesteri Hivatal - Hatósági Iroda vállalkozásigazgatási ügyintézője

Bűdi János, a Polgármesteri Hivatal - Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda vezető főtanácsosa

Dékány Szilvia, a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának a vezetője

Dr. Dona Katalin, a Kispesti Egészségügyi Intézet röntgen szakorvosa

Halek Zoltánné, Kispesti Egészségügyi Intézet Ideggyógyászat asszisztense

Horváth Lászlóné, a Csillagfény Bölcsőde vezető-helyettese és kisgyermeknevelője

Kiliánné Pusztafi Erzsébet, a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény munkatársa, a kispesti logopédia meghatározó személyisége

dr. Király Beatrix, a Polgármesteri Hivatal Gyámhivatalának vezetője

© 2008-2024 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.