2024. június 14., péntek, Vazul

Kispest önkormányzata is megtartaná szakrendelőjét

Kispest
2023. március 30. csütörtök Írta: Csizmadia Viola
Többek között új alpolgármesterről, a települési és szociális támogatások jogosultsági feltételeinek bővítéséről szóló rendeletek módosításáról, az étkezési díjak emeléséről is döntött a mai rendkívüli ülésén a képviselő-testület.

Gajda Péter polgármester és két alpolgármester társa, Vinczek György és Varga Attila az ülés elején köszöntötte az alpolgármesteri tisztségről március 21-én lemondott Kertész Csabát. Kertész Csaba a 6. sz. választókörzet önkormányzati képviselőjeként folytatja munkáját, valamint megválasztották sportért felelős tanácsnoknak is. Ezzel összefüggésben a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletet is módosították.
Új főállású alpolgármestert választott a képviselő-testület: a továbbiakban Ternyák András tölti be a Kertész Csaba lemondásával megüresedett tisztséget.
Több módosításról is döntöttek a képviselők a települési támogatásról szóló rendeletben. A jövedelmek és nyugdíjak emelkedése, továbbá a folyamatosan növekvő árak miatt vált szükségessé a támogatási formák jövedelemhatárainak emelése. A lakhatási támogatás és a gyermekszületési támogatás esetében emelkedett a támogatás összege is, amelyet az április 1-től benyújtott kérelmek esetén tud a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Szociális csoportja megállapítani a rászoruló kispestieknek.
Az ebek veszettség elleni védőoltására már nemcsak márciusban és szeptemberben nyújthatja be kérelmét a 65 év feletti egyedül élő kispesti lakos, hanem egész évben folyamatosan, és a támogatás összege itt is emelkedett.
A védőoltás-támogatás rendszere is átalakul: a rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén Meningoccocus (agyhártyagyulladás elleni) védőoltás esetén 35 ezer forinttal, Pneumococcus (tüdőgyulladás elleni) oltás esetén 14 ezer 500 forinttal támogatja az önkormányzat az átoltottságot. Amennyiben a kedvezőbb jövedelemhatárokkal sem fér bele a kispesti lakos a rendeletben meghatározott igénylési feltételekbe, a rendelkezések továbbra is lehetőséget adnak a méltányosság gyakorlására, melyről egyedi elbírálást követően dönt az iroda.
A módosított szociális rendeletbe bekerült a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum új szolgáltatása, a gyermekszállítás, amely azoknak a gyerekeknek lesz elérhető, akik egészségi állapotuk miatt nem képesek igénybe venni a közösségi közlekedést.
A szolgáltatás térítésmentes a jogosultak számára. Törvényi kötelezettsége miatt a testületnek minden év április 1-jéig döntenie kell a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum (KSZSZC) és a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat (SKKGSZ) ellátásainak intézményi térítési díjairól. A SKKGSZ idősek nappali ellátása továbbra is ingyenesen vehető igénybe, és az intézmény gondozottjainak sem kell fizetniük, ha lakásukból az intézmény telephelyeire és az intézmény által szervezett rendezvényekre szállítják őket.
A KSZSZC Családok Átmeneti Otthonában a lakók kedvezőbb feltételekkel tudják fizetni a lakhatásukért megállapított térítési díjat, ezzel is segítve anyagi nehézségeik rendezését, későbbi önálló otthonba való kiköltözésük elősegítését.
Az élelmiszerárak emelkedése miatt a Kispesti Egyesített Bölcsődék étkezési térítési díjai magasabbak lesznek, azonban kedvezményes étkeztetés igénylésére továbbra is lehetősége van a rászoruló családoknak. A bölcsődét igénybe vevő családoknak 2023-ban sem kell gondozási díjat fizetniük.
A gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés térítési díjai is emelkedtek, azonban ezek csak a KSH inflációs adatait és a vállalkozási szerződésben lefektetett emeléseket tartalmazzák.
Támogatta a testület a Külső-Pesti Tankerületi Központ intézményi átszervezéseit. A Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén (József A. utca) billentyűs, vonós és tekerő, fúvós, vokális, a Berzsenyi utcai telephelyen vonós tanszak indul.
A Puskás iskola 1. és 2. évfolyamán a logopédiai osztályok működtetésének törlését javasolta a tankerület. A Móra EGYMI jelenleg is ellát értelmi fogyatékos – egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő – óvodás gyermeket és ép értelmű autista általános iskolai tanulót, azonban ezen feladatok az intézmény alapdokumentumában nem szerepelnek, ezért a tankerületi központ szeretné felvenni ezeket az intézmény alapfeladatai közé.
A zárt ülés előtt Gajda Péter ismertette annak a levélnek a tartalmát, amelyben véleményezte az Országos Kórház Főigazgatóság vezetőjének a szakrendelő állami átvételére vonatkozó megkeresését. A polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat azt szeretné, hogy a Kispesti Egészségügyi Intézet a továbbiakban is önkormányzati fenntartásban működjön. Indoklásképpen elmondta: az elmúlt 5-10 évben sok száz millió forintot fordított a város a szakrendelő épületének felújítására és az eszközállomány fejlesztésére.

 

© 2008-2024 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.