2024. április 12., péntek, Gyula

Kitüntették a rendvédelemben dolgozókat

Kispest
2022. december 07. szerda Írta: Csizmadia Viola
Kovács Jácint Zsolt rendőr törzszászlós lett Az év rendőre, Bán Zsolt tűzoltó törzsőrmester lett Az év tűzoltója, Csongrádi Kristóf pedig Az év polgárőre. Az elismeréseket ma adták át a Városháza dísztermében.

Egy évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy a covid-válság milyen pluszfeladatokat hárított mindenkire, kiemelten a rendvédelmi dolgozókra. Minden évben elmondhatjuk, hogy mekkora nyomás van azokon, akik ezen a területen dolgoznak, hiszen egy alapvető elvárás az itt élők részéről a közbiztonság, a köztisztaság, a közrend fenntartása – mondta el köszöntőjében Gajda Péter polgármester. Ez idén is komoly feladatokat rótt mindazon kollégákra, akik itt ülnek közöttünk. A közbiztonság olyan, mint a levegő, ha van, akkor mindenki természetesnek veszi, de ha történik valami, vagy éppen sérül ez a terület, akkor mindenki felkapja a fejét. Idén is volt 1-2 olyan eset, akár a közlekedésbiztonság vagy a közbiztonság területén, amikor a kispestiek felkapták a fejüket. Mégis büszkén mondjuk, hogy Kispest az egyik legbiztonságosabb kerülete a fővárosnak, a statisztikák is ezt mutatják. Hiszek abban, hogy ez leginkább azért van így, mert a rendőrség, a tűzoltóság, a polgárőrség, a közterület-felügyelet és az önkormányzat, régóta szoros és kiváló együttműködésben dolgozik együtt Kispesten, azért, hogy meg tudjunk felelni az elvárásoknak. Azok a kollégák, akik itt ülnek körünkben és hamarosan átveszik a díjakat, a jók között a legjobbak voltak – tette hozzá a polgármester, és megköszönte a rendvédelmi dolgozók odaadó munkáját.
A folytatásban Krammer György Zsolt, a kerületi kapitányság vezetője is gratulált a díjazottaknak. A rendőrezredes köszöntetett mondott elődjének, Plánk Róbert rendőrezredesnek, akitől szeptemberben vette át a kispesti kapitányság vezetését. Erre a közbiztonságra nagyon jól lehet építkezni, az elvárás az, hogy még jobb legyen, és mi mindent megteszünk ezért, de ez csak úgy tud menni, működni, ha együtt dolgozunk az önkormányzattal, a polgárőrökkel, a közterület-felügyelőkkel, a tűzoltókkal – tette hozzá a rendőrkapitány.
A köszöntők után Gajda Péter polgármester, valamint Domokos Gábor, a Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság elnöke átadta „Az év rendőre”, „Az év tűzoltója” és „Az év polgárőre” kitüntető címeket, valamint az elismeréseket.
Az önkormányzat Az év rendőre elismerő címet adományozta Kovács Jácint Zsolt rendőr törzszászlósnak. 2004-ben kezdett dolgozni a XIX. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályán, majd a Bűnügyi Osztályon, Vizsgálati Alosztályon vizsgálói munkakört látott el, később járőrvezető lett. Szakmai munkája elismeréseként később őrparancsnoknak, majd szolgálat-parancsnoknak nevezték ki. Munkája példamutató, fegyelmezett, határozott. A beosztásban rábízott feladatokat pontosan, határidőre végrehajtja. Kollégáival és parancsnokaival a kapcsolata tisztelettudó, segítőkész. Szakmai és elméleti tudását önképzéssel folyamatosan bővíti.
Az önkormányzat Az év tűzoltója elismerő címet adományozta Bán Zsolt tűzoltó törzsőrmesternek, aki 2011 óta szolgál hivatásos tűzoltóként a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon beosztott tűzoltóként. Munkáját folyamatosan megbízhatóan, és magas szinten végzi, a rábízott feladatokat a legjobb tudása szerint gyorsan, pontosan hajtja végre. Fizikai és pszichikai terhelhetősége kimagasló. Folyamatosan bővíti ismereteit, amit mentorként örömmel ad át, ifjabb kollégáinak. Elöljáróit folyamatosan segíti építő jellegű ötleteivel, szakmailag magas szintű meglátásával jelentős mértékben elősegíti a nívós szakmai színvonal megőrzését, fokozva ezzel az itt élők közbiztonság iránti megelégedettségét.
Az önkormányzat Az év polgárőre elismerő címet adományozta Csongrádi Kristófnak, aki évek óta erősíti az egyesület munkáját. Kristóf az egyesület egyik mozgatórugója, amikor szabadideje engedi sűrűn lát el polgárőr szolgálatot, ha kell gyalogosan, de autóval, kerékpárral is. Minden év szeptemberében vállal „zebrázást”, tehát a kijelölt gyalogátkelőhelyen a biztonságos átjutást segítve az általános iskolás diákoknak. Rendszeresen részt vesz a Budapesti Polgárőrség által szervezett közös akciókban.
Ezt követően a kispesti rendőrkapitányság munkatársai – Antal István rendőr törzszászlós, Balogh László rendőr törzsőrmester, Beer Anikó rendőr őrnagy, dr. Németh Klára rendőr százados, dr. Szász Bendegúz Árpád rendőr főhadnagy, Gordánné Kiss Éva rendvédelmi alkalmazott, Juhász Beáta rendőr zászlós, Kemény Olga címzetes rendőr alezredes és Papp Szilvia rendvédelmi alkalmazott – vehettek át oklevelet és pénzjutalmat Kispest közbiztonságáért kifejtett odaadó munkájukért, a szolgálat példamutató ellátásának elismeréséül.
A Kispesten élőket szolgáló, példamutató munkájáért vehetett át elismerő oklevelet és pénzjutalmat a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozó XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság öt munkatársa: Pusztai Ádám tűzoltó őrmester, Mihály Tamás tűzoltó törzsőrmester, Szabó Bálint tűzoltó százados, Takács György tűzoltó zászlós, valamint Tóth Tamás tűzoltó zászlós.
Az emberek biztonságát szolgáló, a rendőrség és az önkormányzat tevékenységét támogató önzetlen polgárőri munkája elismeréseként elismerő oklevélben részesült Somodi Roland DAPE polgárőr, valamint Chogyelka András rendész.
A díjazottakat Bándi Gergely gitárművész műsora köszöntötte.

 

© 2008-2024 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.