2024. máj. 22., szerda, Júlia és Rita

Matolcsi Zsuzsa, a Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekeket Támogató Referens

Kispest
2022. október 10. hétfő Írta: Varga Ibolya

 

Szeptember elsejétől dolgozik a Kispesti Polgármesteri Hivatalban az a referens, akinek nem kevesebb a feladata, mint hogy a kispesti bölcsődékbe és óvodákba járó sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek az adott lehetőségeken belül a lehető leghatékonyabb ellátást és készségfejlesztést kapják, ami felkészíti őket a számukra megfelelő általános iskolára.

A feladattal Matolcsi Zsuzsát, alapvégzettségét tekintve középiskolai tanárt bízták meg, aki családi érintettsége okán az autizmus területén szülői és trénerképzéseket végzett, és 15 éve mentorszülőként is tevékenykedik, most vele beszélgettünk.

Mit rejt ez a nagyon bonyolult elnevezés: Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekeket Támogató Referens?

Az eltérő fejlődésű gyerekek kapcsán sokszor felmerül a kérdés, hogy diagnózisuk, a szakértői bizottságtól kapott kódjuk, az SNI-s státuszuk inkább stigma, valamifajta megbélyegző címke-e, vagy inkább útlevél a segítséghez, a megfelelő ellátáshoz való hozzáféréshez. A Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekek kifejezéssel azt szerettük volna jelezni, hogy minden olyan kisgyerekre kiemelten figyelünk, akinél felmerül a gyanú, hogy ebben a nagyon kritikus életkorban támogatásra, fejlesztésre, egyénre szabott ellátásra van szüksége ahhoz, hogy képességeinek megfelelően fejlődjön. Szeretnénk az SNI-s gyerekek helyzetét komplexen kezelni, és nem címkékben gondolkodni, hanem hatékony megoldásokban.

Minek a rövidítése az SNI? Kik tartoznak ebbe a csoportba?

A sajátos nevelési igényű kifejezés rövidítése az SNI. Ezt a rövidítést kifejezetten a köznevelésen belül használjuk. A szakértői bizottságok által megadott SNI-s státusz a bölcsődék és óvodák esetében leginkább azzal a többletjogosultsággal vértezi fel a kisgyereket, hogy különleges bánásmód keretében részesüljön állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban. A nemzeti köznevelésről szóló törvényt szó szerint idézve: „sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzd.”

Miből áll majd a segítség?

Szeretném az SNI-s gyermekek bölcsődei és óvodai eloszlását figyelemmel kísérni, állapotukat, ellátásukat követni. Segíteni szeretném, hogy az SNI-s gyerekek a számukra legmegfelelőbb csoportba járhassanak, és ott az optimális szakmai ellátásban részesüljenek. Tenni szeretnék azért, hogy a gyerekek a lehető leghamarabb részesüljenek készségfejlesztésben, és ez a lehető legjobban készítse fel őket a számukra megfelelő iskolára. Fontosnak tartom, hogy segítsem az intézmények közötti kommunikációt, és hogy csoport- vagy intézményváltás esetén a gyerekek szakmai átvezetése megtörténjen. Remélem, hogy képzések ajánlásával is tudok segíteni. Pedagógusoknak és szülőknek is nagyon jó képzések találhatóak. Akár egy egy-két napos képzés is megalapozhatja azt a hozzáállást és gondolkodást, ami nagy változást hozhat a különleges bánásmódot igénylő kisgyerekek fejlődésében. A bölcsődei és óvodai dolgozók számára fontos kapaszkodókat adhat, ha a szakmai problémáikat és örömeiket át tudják beszélni. Ezért szupervíziót szervezek majd a bölcsődei és óvodai vezetőknek, kisgyermeknevelőknek, óvodapedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, asszisztenseknek, pszichológusoknak. A szülők számára egyéni és csoportos tanácsadást biztosítok a diagnózissal, a szakértői véleménnyel és a gyermek ellátásával, fejlesztésével, bölcsődei, óvodai, iskolai lehetőségekkel kapcsolatban. Továbbá januárban, az óvodaválasztás előtt, szeretnék egy óvodaismertető alkalmat szervezni a 3-4 éves SNI-s gyermeket nevelő szülők számára.

Az érintett családok hol és mikor kereshetik Önt?

Jelenleg az Kispesti Önkormányzat honlapján a csütörtök délelőttöt, 9.00-12.00 óráig jelöltem meg arra, hogy telefonos (+36 30 297 3054), vagy e-mailes ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) bejelentkezés után személyesen is rendelkezésre állok. Szülők, érintett hozzátartozók számára elkészítek majd egy információs felületet, és ha lesz rá igény, akkor szülőklubot fogok szervezni.

Miért fontos, hogy tudjuk a gyerekekről, hogy kiemelt bánásmódot igényelnek?

Egy látássérülés vagy gyengénlátás esetén minden szülő és nevelő egyértelműnek érzi, hogy szükség van arra, hogy a gyermek azonnali segítséget kapjon. Vagy szemüveget készítettünk a gyermeknek, vagy ha szemüveggel sem lát, akkor megtanítjuk nem látóként eligazodni a környezetében, valamint amennyire lehet, úgy alakítjuk a környezetét, hogy jól tudjon működni benne. Sajnos sok eltérő idegrendszerű kisgyerek nehézsége nem ennyire egyértelműen derül ki a környezete számára, és így a segítségre szorulás sem kézenfekvő. Mégis természetesnek kell lennie, ha a szülő vagy a nevelő úgy látja, hogy egy kisgyerek eltérő bánásmódot igényel, akkor azt jelezze, és mindent megtegyen azért, hogy a kisgyerek hozzájusson a minél korábbi és komplexebb segítséghez. Az időben megkezdett segítségnyújtás biztosan javít a gyermek állapotán, a család életminőségén, és hozzájárul a gyermek kortárs közösségbe való zökkenőmentesebb beilleszkedéséhez.

Miért üdvözlendő, hogy a hivatalban ilyen referens segíti a családokat?

Úgy látom, hogy Kispest Önkormányzata országos szinten is példaértékűen támogatta eddig is a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátását, készségfejlesztését. A kerület által fenntartott bölcsődékbe és óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyerek gyógypedagógiai és pszichológiai ellátását a Kispesti Móra Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) utazó gyógypedagógusai és a Pedagógiai Szakszolgálat XIX. Kerületi Tagintézményének munkatársai végzik nagy szakértelemmel, ám az önkormányzat szükségesnek érezte, hogy bizonyos bölcsődékben és óvodákban saját alkalmazású gyógypedagógust, pszichológust, asszisztenst biztosítson, mert úgy látták, hogy ez elengedhetetlen a gyermekek megfelelő egész napos ellátásához. Az én munkám remélhetőleg még hatékonyabbá és láthatóbbá teszi az SNI-s gyermekekért folyó munkát.

És mit kell tudni a feladatot elvállalóról, miért vállalta el a referensi állást?

Pedagógus vagyok, végzettségem szerint matematika- és angoltanár. Kispesten lakom és mindkét gyerekem itt járt óvodába és általános iskolába. A lányom egy ritka genetikai betegség miatt eltérő fejlődésű, így van tapasztalatom az SNI-s szülői lét nehézségeiben és a fejlesztésektől kapható eredmények örömeiben is. Az autizmus területén szülő- és trénerképzéseket is végeztem korábban, valamint 15 éve mentorszülő is vagyok. (Az Autisták Országos Szövetségének honlapján megtalálható mentorszülők sorstárs segítséget, lelki támaszt és hasznos információkat nyújtanak autista gyermeket, fiatalt nevelő szülőknek. a Szerk.) Elvégeztem az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskoláját, és dolgoztam egy civil szervezetnél fiatalok készségfejlesztéséért. Az elmúlt öt évben a kispesti Ginkó Házban tanítok autista kisiskolásokat és a Kispesti Tanodában veszek részt a tanulástámogató munkában. Az évek alatt összegyűlt szülői, mentorszülői, pedagógusi, szakmai tapasztalatommal kezdem ezt a referensi munkát, és remélem értékes és hasznos segítség leszek a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket nevelők számára.

 

© 2008-2024 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.