2024. máj. 22., szerda, Júlia és Rita

Takarékossági intézkedések az elszálló energiaszámlák miatt

Kispest
2022. október 10. hétfő Írta: Csizmadia Viola

A testület egyebek mellett épületbontásról, az idei költségvetés módosításáról és óvodai álláshelyekről is döntött, és bemutatkozott az új rendőrkapitány a a csütörtöki képviselő-testületi ülésen.
Az ülés elején egyperces néma felállással adózott a testület az augusztusban elhunyt Kossuth-díjas díszpolgár, Harasztÿ István „Édeske” és a szeptemberben elhalálozott Puskás Éva, Puskás Ferenc húga emlékének.
Esküt tett a Fidesz–KDNP-frakció új tagja, Vidra Zoltán, aki Dódity Gabriellát váltja a képviselő-testületben. Vidra Zoltán a Tulajdonosi Bizottságban is elfoglalta a képviselőnő helyét.
Elbúcsúzott Kispesttől Plánk Róbert ezredes, akit Krammer György Zsolt ezredes váltott a kispesti rendőrkapitányság élén. A korábbi kapitány, aki különböző beosztásokban összesen több mint 30 évet töltött a kerületben és 12 évig vezette a kapitányságot, megköszönte a testület támogatását és segítségét, elmondta, példaértékű volt az együttműködés az önkormányzattal és a polgármesteri hivatal munkatársaival is.
Bemutatkozott a testületnek az új rendőrkapitány, aki elmondta, nagyon jól működő kapitányságot vett át elődjétől. Krammer György Zsolt ezredes a további együttműködés szükségességét emelte ki és további javulást tűzött ki célul.
A zárt ülést követően elsőként az önkormányzat és a Kispesti Egészségügyi Intézet között létrejött vagyonkezelési szerződést, majd az önkormányzat és a KMO Művelődési Központ között kötendő vagyonkezelési szerződést módosították a képviselők.
Döntött a testület az Üllői út 202-204. számú telkek előtti épületcsoport bontásáról. Az előterjesztő polgármester elmondta, sok probléma volt az épülettel, drogosok költöztek be, gyújtogatás is történt. Hangsúlyozta, hogy a bontással eltűnhet a szégyenfolt.
Azt is hozzátette, hogy a probléma nem új keletű, már 2019 előtt is fennállt, Kispest a megoldást keresi, a terv szerint december 31-ig megtörténik a bontás. Ferenczi István független képviselő az ingatlan fővárosi tulajdona miatt felvetette, hogy kap-e ellentételezést az önkormányzat a munkáért. Arató Gergely, Kispest és Kőbánya országgyűlési képviselője elmondta, hozzá is sok panasz érkezett, a kispestiek szeretnék, ha megoldódna a probléma. Varga Attila alpolgármester a vitában arról beszélt, hogy a főváros a korábbi években ebben az ügyben is elzárkózott a megoldástól. A képviselő-testület végül Lazányi Ferenc módosító javaslatát elfogadva – az önkormányzat folytasson egyeztetést a fővárossal a bontás költségeinek kompenzálásáról – bólintott rá az épületcsoport bontására.
Módosította a testület a Kossuth tér 23-24. szám alatti ingatlanon történő beruházás érdekében 55 parkolóhely kialakítására még 2020. februárjában kötött megállapodás határidejét. Varga Attila elmondta, jövőre a maradék parkolóhelyek kialakítása is megtörténhet.
Módosította a képviselő-testület a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletet. A polgármester hangsúlyozta: az elszabadult energiaárak miatt volt szükség a módosításra, ez most 60 milliós többletköltséget jelent, számítások szerint viszont jövőre az egymilliárdot is meghaladhatja a növekmény. Munkacsoport vizsgálja, hogyan lehet ezt kigazdálkodni. Már döntés született a Kispesti Kaszinó és a Kispesti Vigadó átmeneti bezárásáról, a hivatalban is lesznek intézkedések, valamilyen szintű home office-ra kell számítani. Ugyanakkor már régóta előnyben részesíti az energiatakarékos beruházásokat az önkormányzat.
Rendelet született az államháztartáson kívüli forrásátadás és forrásátvétel szabályairól. Erre azért volt szükség, mert a Magyar Államkincstár 2021–2022-ben az önkormányzatnál és intézményeinél lefolytatott átfogó ellenőrzése során megállapította, hogy a képviselő-testület nem szabályozta rendeletben az államháztartáson kívüli források átadás-átvételét, ezért az önkormányzat által nyújtott támogatások rendjéről szóló rendelet hatályon kívül helyezésével, az abban foglalt rendelkezések részbeni átvételével új rendelet megalkotása vált szükségessé. Az új rendelet szerint a képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott nevesített előirányzatai terhére vagy az egyéb támogatások előirányzatán szereplő keretösszeg terhére céljelleggel vissza nem térítendő támogatást nyújthat. Ez lehet eseti jellegű támogatás, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást, illetve lehet általános működési célú támogatás, amely a támogatott működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
Módosultak a települési támogatásokról, a fák védelméről, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletek. Normatív határozatot hozott a testület a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásáról, munkarendjéről.
Döntöttek a képviselők megállapodás aláírásáról az Országos Tornaterem Felújítási Program keretében az Ady Endre Református Általános Iskolában megvalósuló tornaterem-felújítással és kültéri kézilabdapálya kialakításával kapcsolatban.
Elfogadta a testület a Kispest KÉSZ területén belül, a Hofherr Albert utca – Iparos utca – Lajosmizsei vasútvonal által határolt területre készített Telepítési Tanulmánytervet a szabályozási terv megalapozására. A vitában elhangzott Vinczek György alpolgármester aggodalma, mert a 320 lakásos épületegyüttes (5 tömbház) miatt várhatóan közlekedési terhelés elé néz Hofherr Albert utca. Domokos Gábor arról beszélt, hogy kis és közepes méretű lakások lesznek jellemzően a területen, ahol parkoló is lesz. A polgármester szerint, ha nem nyúl a KÉSZ-hez a testület, a terület tulajdonosa bármit, akár logisztikai központot vagy gyárat is építhet a volt vágóhíd területén. Ezek a létesítmények viszont jobban megterhelnék a környéket.
Hozzájárult a testület a Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) kapacitás átcsoportosításához rehabilitációs egészségügyi szolgáltatás nyújtására. Az előterjesztés szerint a kispestiek által megközelíthető fekvőbeteg-ellátó intézményekben hosszas betegbefogadási listával működnek a mozgásszervi rehabilitációs szakrendelések. Ha a KEI-ben is elérhető lenne a rehabilitációs medicina, az itt ellátott betegek hamarabb jutnának rehabilitációs szakrendeléshez kötött eszközökhöz, illetve az amputáción átesett páciensek számára is rövidebb időn belül lenne elérhető a megfelelő protézis. Ez a fejlesztési terv végrehajtható kapacitás átcsoportosításával más szakmából. Ez nem ütközik a korábban vállalt intézeti kötelezettségekbe, és megfelel a hivatkozott törvényi rendelkezéseknek. A rehabilitációs szakrendelés megvalósulása érdekében a reumatológia szakrendelésről tudnának 6 óra kapacitást átcsoportosítani az új szakmára, a reumatológia szakrendelésen dolgozó Dr. Bozsik Ágnes közreműködésével.
Ugyancsak engedélyezték a képviselők a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde tagintézményeinek álláshely-átcsoportosításával plusz egy fő gyógypedagógus alkalmazását 2023. január 1-jétől. A második intézményi gyógypedagógus alkalmazását a sajátos nevelési igényű (SNI) kisgyerekek növekvő száma indokolja.
Óvodai álláshelyekről döntött a testület. Az előterjesztés szerint a kerületi óvodák gyermeklétszáma folyamatos csökkenést mutat, az óvodapedagógus állomány is folyamatosan csökken. 2022. szeptemberétől 139 óvodapedagógus álláshely engedélyezett az óvodai intézményhálózatban. A létszám tartalmazza a 11 vezetőt is, ebből 104 álláshely betöltött, a felmerült létszámhiányt, a 24 álláshelyet alternatív módon oldják meg az óvodák (túlórával, nyugdíjas pedagógusok vissza-foglakoztatásával és/vagy pedagógiai asszisztensek foglalkoztatásával).
Elfogadta a képviselő-testület a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat és a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum Integrált Szakmai Programját, valamint az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó intézményeinek 2021-ben végzett feladatellátásáról szóló átfogó értékelést. Vinczek György alpolgármester a napirend kapcsán elmondta, minden évben vannak újdonságok, amelyek új feladatokat rónak a fenntartóra. Ilyen például az informatikai háttér fejlesztése és a minőség-ellenőrzés igényesebbé tétele.
Módosította a testület a Közpark Kft. alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, valamint a 2022. évi támogatási szerződést. Utóbbi szerint az önkormányzat 40 millió forinttal emeli meg a köztisztasági cég idei támogatását.
Ugyancsak elfogadták a képviselők a Kispest Kft. szervezeti és működési szabályzatát, valamint a Kispesti Atlétikai Club támogatási szerződését: a sportegyesület kétmillió forintot kap működésre az önkormányzattól.
A május 1. és augusztus 31. közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámoló kapcsán Gajda Péter elmondta: a Méta Centrum-beruházás ügyében a lakosság mellé áll az önkormányzat. Vinczek György hozzátette: a civilek és az önkormányzat meglátásai összhangban állnak, bármilyen fejlesztés csak hatályos építési szabályozás után indulhat el.
Támogatta a testület Ferenczi István fenntarthatósági tanácsnok önálló indítványát az épületenergetikai mutatók és a közüzemi díjak nyomon követesének fejlesztése ügyében bevezetendő keretrendszerről.
A képviselő beszámolt a BUILD UPON többszintes épületfelújítási keretrendszer a nettó nulla karbonkibocsátásért projekt kerületi szintű bevezethetősége érdekében tartott workshop-ok munkájáról is.
Támogatták Paróczai Anikó önálló indítványát is a női munkavállalók menstruációs szabadságáról.
Ékes Gábor indítványát is támogatták, a képviselő a településkép védelméről szóló rendelet egyik pontjának felülvizsgálatára tett javaslatot, amely a napelemes rendszerek wekerletelepi kiterjesztéséről szól.
Tudomásul vette a testület a „Kőbánya Kispest – Lajosmizse – Kecskemét vasútvonal elővárosi célú fejlesztési és villamosítási döntés előkészítő és megvalósíthatósági tanulmány” tárgyú előzetes szándéknyilatkozatban foglalt vizsgálat elvégzéséről szóló tájékoztatást, amelyről Varga Attila azt mondta: az állam nem veszi figyelembe a kispestiek kívánságát. Az április 27-én tartott képviselő-testületi ülésen ugyanis a testület felhatalmazta a polgármestert előzetes szándéknyilatkozat aláírására, amelyben Gajda Péter szorgalmazta, hogy vizsgálják meg a Temesvár utcai kereszteződés szintbeni eltolódásának lehetőségét. Ennek ellenére a Nemzeti Közlekedési Központ arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a továbbtervezést a Temesvár utca közúti-vasúti keresztezésének szintbeni kialakításával végzik el. Az NKK vizsgálata szerint „a Temesvár utca fővárosi és kerületi úthálózatban betöltött szerepe jelentősen kisebb az egyértelműen külön szintű kialakítást igénylő főhálózati elemekkel (Üllői út, Ady Endre út) szemben. Az elvégzett kapacitásvizsgálatok alapján nem szükséges a külön szint kiépítése, mivel a távlati közúti forgalom nagysága is mintegy 15 százalékkal kisebb a távlati vasúti forgalmat is figyelembe vevő szintbeni átjáró kapacitásánál. A külön szintű keresztezés magas beruházási többletköltsége (műszaki kialakítástól függően 8-14 milliárd forint) veszélyezteti a projekt közgazdasági megtérülését, ezzel a projekt kivitelezésének későbbi finanszírozhatóságát.”
Végül Ferenczi István bolhapiac lehetőségéről érdeklődött a Wekerlei Kispiacon. Válaszában a polgármester leszögezte: akkor lehet bolhapiacot létesíteni, ha az önkormányzat szemet huny, és nem veszi figyelembe a jogszabályokat.
© 2008-2024 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.