2021. október 23., szombat, Gyöngyi

Első lépések a roma-szociális munkacsoport megalakítására

Kispest
2021. augusztus 18. szerda Írta: Csizmadia Viola

 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló Helyi Esélyegyenlőségi Programban 2019-ben megfogalmazottak szerint a Kispesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat irányításával, a helyi romareferens bevonásával munkacsoport alakul a krízishelyzetben lévő, súlyos problémákkal küzdő romák és családok koordináltabb segítésre – tudtuk meg Vinczek György szociális ügyekért felelős alpolgármestertől, aki Balogh Csilla romaügyi referens és Balogh Elek, a Kispesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében kezdeményezte a munkacsoport megalakítását.

Az első összejövetelen, amelyen a szociális intézményrendszerben munkakörében feladatot ellátó szakembereken, a polgármesteri hivatal munkatársain kívül jelen volt Dódity Gabriella és Rátkay Andrea önkormányzati képviselő, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke, Losó Györgyné, Romák Felzárkóztatásáért Egyesület elnöke. De a munkacsoportba hívták és várják az egyházak, valamint más civil szervezetek képviselőit is.

 

A mielőbbi alakulást kezdeményező Balogh Csilla és Balogh Elek itt most arról beszélt, hogy bár a munkacsoport elsősorban a romák felzárkóztatását célozná, a gondolkodás középpontjában a lakhatás, az oktatás kérdéseivel, ám tapasztalataik szerint óriási szükség van a mélyszegénységben élőkkel való mielőbbi törődésre is, mivel egyre többen vannak, egyre nagyobb segítségre van szükségük, így a munkacsoport feladata az esélyegyenlőség jegyében az ő problémáikra való odafigyeléssel is kibővülne. Régóta vártunk erre a pillanatra – mondta Balogh Elek, és jó lenne, ha a munkacsoport nem egy lenne a sok közül, hanem ténylegesen tenne az ügyben lépéseket. Ezért azt javasolják a leendő munkacsoport munkamódszerének, hogy minden találkozás alkalmával fogalmazódjanak meg konkrét feladatok, amelyek megoldásáról, végrehajtásáról a legközelebbi alkalommal be is kellene számolnia a téma felelősének.

Számtalan felvetődő kérdés mellett abban egyetértés volt a résztvevők között, hogy a munkacsoportnak nem lehet majd feladata a konkrét ügyek elbírálása, sokkal inkább a tapasztalatgyűjtés, a probléma meglátás, egy-egy konkrét példa kapcsán a jelenségek, a gyakorlat elemzése, vizsgálata, átfogó megoldáskeresés az adott problémára, igen.

Balogh Elek szerint is segíthetné a romák munkába állását, ha az önkormányzat cégei, példaként a Közpark Kft. említette, a helyi cigányok közül is egyre több munkaerőt alkalmazna, de jót tenne a közös ügynek, példát mutatna az is, ha a kerületi oktatási és szociális intézményekben nem csak takarítók, kertészek, hanem diplomás cigányok is dolgoznának.

A résztvevők örömmel hallották a tájékoztatást arról, hogy roma kormánybiztos, Sztojka Attila felel ezentúl a roma kapcsolattartásért, a romák és nem romák viszonyára, a „békés együttélésért”, a felzárkózásért Magyarországon. Ez adhat némi okot az optimizmusra, hogy a önkormányzati források hiányában nem rekednek majd meg a lakhatást biztosító szociális programok, lesz majd újra bérlakás program is, mert ezt önállóan a települések önkormányzatai nem tudják megoldani, bérlakásokra pedig egyre nagyobb szükség van – mondta Varga Attila alpolgármester.

Dódity Gabriella ennek apropóján arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy nem minden a helyi források szűkössége, hiszen gyakran nem megfelelően bánunk azzal a meglévő önkormányzati lakásvagyonnal, ami még megmaradt, sok a hátralékos, a bérlők nagyon lelakják az ingatlanokat stb, nagyobb odafigyeléssel, szigorúbb ellenőrzéssel jobban lehetne gazdálkodni.

A munkacsoport nevéről, összetételéről, működésének feltételeiről, megalakulásának időpontjáról szeptember végén a képviselő-testület dönt.

 

© 2008-2021 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.