2024. július 16., kedd, Valter

Kispest - Otthon a város közepén fórum a településfejlesztésről

2017. július 12. szerda Írta: Csizmadia Viola

 

Törvényi kötelezettségének tett eleget a kispesti önkormányzat, amikor lakossági fórumot hirdetett a Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) tervezetéről, amelyben Kispest - Otthon a város közepén jövőkép rajzolódik ki. A véleménycserére a Városházán került sor, amelyre csak nagyon kevesen voltak kíváncsiak.

Jelenleg a Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) lakossági véleményezése folyik, és hamarosan sor kerül az ehhez kapcsolódó, de minden szempontból újdonságnak számító Településképi Arculati Kézikönyv 2017 előzetes véleményezésére is – tudtuk meg Berencz Ibolya főépítésztől, akinek tájékoztatása szerint a beérkezett véleményeket összegzik, majd beépítik a végleges dokumentumokba, amelyeket hatósági egyeztetés után várhatóan szeptember végén fogad majd el a kerületi képviselő-testület.

A fórumon először Varga-Ötvös Béla, az ÉrtékTérkép Kft. okl. közgazdász, városfejlesztési szakértő ismertette azt a négy dokumentumból álló csomagot, egyfajta jövőképet, amelynek első két része tartalmazza Kispest város fejlesztési és stratégiai terveit. A TFK a kerület olyan hosszú távú (15-20 év) dokumentuma, amely meghatározza a település fejlesztésének fő irányait. A TFK egyúttal keretet biztosít a gazdasági, társadalmi, valamint a természeti és épített környezeti célkitűzések teljesítéséhez szükséges beavatkozások végrehajtásához. A TFK konkrét lépésekre történő részletes kibontása a stratégiai terv, az ITS feladata – tisztázott néhány alapfogalmat a szakértő. Varga-Ötvös Béla szerint a koncepció újfajta városfejlesztési modellt, az Okos/Otthonos Város modelljét vizionálja, amely az okosság és az otthonosság a tudáson alapuló fenntarthatóságra épül. A városfejlesztési modell elemei a K-I-S-P-E-S-T betűszóval is leírhatóak, ahol a K: kispesti környezethez kötődés; az I: integráció; a S: sport és szabadidő; a P: partnerség, patriotizmus; sz E:egyediség és emberléptékűség; a S: Smart City; a T: tudás és tapasztalat.

Mint megtudtuk: a hatályos, 2006-ban készült településfejlesztési koncepció nem fogalmaz meg egyértelműen jövőképet, ugyanakkor a célok rendszerével már felvázol városi életviteli kereteket, amely értelmezhető már egyfajta víziónak. E szerint Kispest családi házas és lakótelepekkel beépített terület, melyen meghatározó a lakófunkció. Elhelyezkedése révén a Dél-pesti régió természetes központja. A fejlesztési célok: a komfortérzet javítása a lakóterületeken, az intézményi és városközponti területeken a lakosok kulturális, kereskedelmi és oktatási, egészségügyi, szociális igényeit kielégítő funkciók megtartása és fejlesztése, a múltban gyökerező hagyományok felhasználása a kerület fejlesztésének jelenlegi és jövőbeni alakítása során. A kerület vonzerejét elsősorban az összefüggő jól karbantartott zöldfelületek rendszere, a fasorok, valamint a világhírnévre is méltó Wekerletelep adják. Ehhez kapcsolódóan a 2015-ben elfogadott IVS-ben Kispest a Dél‐kelet‐pesti régió kulturális, kereskedelmi és közlekedési központja, egyben magas életminőség lehetőségét kínáló nagyvárosi kerület, amely egészséges, biztonságos és esztétikus lakókörnyezetet biztosít és versenyképes üzleti és vállalkozási feltételeket nyújt könnyen elérhető, hatékony és színvonalas közszolgáltatásokat működtet, aktív helyi közösségeinek kreatív otthont teremt.

A most vitára bocsátott dokumentumok szerint a kerület számára az elsődleges kihívást a fővároson belüli lakóterületi presztízsének megőrzése és urbanizációs versenyképességének javítása jelenti. Alapvető cél a jelenlegi népességszám megtartása, lehetőség szerint folyamatos, fenntartható ütemű népességszám‐növekedés elérése munkahelyteremtéssel, szolgáltatásbővítéssel, innovációval, oktatással, továbbképzéssel a humán infrastruktúra minőségi javításával a fenntarthatósági követelményeknek (energiatakarékosság, megújuló erőforrások használata) megfelelő helyi politikával.

A fórumon résztvevő Halász Géza, a Kispest Kertvárosi Közösség Egyesület vezetője a korábbi koncepciót és a jelenlegi elképzeléseket vetette össze. Összegzésében annak az aggodalmának adott hangot, hogy a Kertvárost, amely a város peremén található, kedvezőtlenül érintik azok az új fejlesztési célok, amelyeket a tervezet megfogalmaz. Különösen elfogadhatatlan a kertvárosiak számra az az elképzelés, hogy a Méta centrum aktív logisztikai központtá alakuljon, hiszen a Kertvárosban nincs helyes semmiféle ipari beruházásnak – szögezte le határozottan Halász Géza. Bár a terület magántulajdonban van, az önkormányzatnak megvan a lehetősége arra, hogy befolyásolja a tervezett beruházásokat – fogalmazta határozottan. Javaslata szerint a korábbi elképzeléshez kellene visszatérni, amelyben a „változó intenzitású” lakásfejlesztés javasolt a területen, hiszen az épülő utánpótláscentrum már amúgy is megterheli a környéket. Halász Géza a tervekben foglaltak között nem értette azt a tematikus célt sem, hogy miért kell a Kertvárosban a munkahelyteremtést célként megfogalmazni. Aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy ezek az elképzelések esetleg a terület átminősítését hozzák majd magukkal.

Vinczek György alpolgármester arra hívta fel a tervező szakértő figyelmét, hogy érthetetlen az a tendencia, hogy a kerületi TFK-k elkészítésekor semmilyen egyeztetés nincs a fővárosi kerületek között, így a kerületek határában olyan beruházásokat is tervezhetnek, amelyek a szomszédos város ott élő lakói számára kellemetlen vagy akár még káros is. Példaként említette a XVIII. kerületben készülő ipari üzemet, amely Kispest határában épül, de ugyanilyen az új fővárosi híd is, amely Wekerlét érinti majd kedvezőtlenül.

A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia megtekinthetőek: ww.uj.kispest.hu/felhivasok/6515-forum-a-telepuleskepi-arculati-kezikonyvrol vagy személyesen az Önkormányzat Főépítészi Irodájában. Észrevételeket, javaslatokat a különböző dokumentumokkal kapcsolatban 2017. július 19-ig írásban is van lehetőség tenni az önkormányzat Főépítészi Irodáján (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

© 2008-2024 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.