2024. máj. 22., szerda, Júlia és Rita

Tanévnyitók kerületszerte

Kispest
2023. szeptember 01. péntek Írta: Csizmadia Viola

 

Szeptember elsejével a kispesti általános és középiskolákban is megkezdődött a 2023/2024. évi tanév. Lapunk Vinczek György szociális és oktatási ügyekért felelős alpolgármestert kísérte el az Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola és a Kispesti Deák Gimnázium ma évnyitóira.


Legyenek is bármilyen nehézségek, minden nap találjátok meg azt az élményt, amely örömet okoz, amikor bejöttök az iskolába. Higgyétek el, az itt töltök évek, az itt szerzett tapasztalatok egész életeteken át elkísérnek. Őrizzétek és folytassátok az iskola hagyományait, legyetek büszkék az énekkarra, az itt létrejött német tagozatra, amely egyedülálló a kerületben. És bár az önkormányzat már nem fenntartója a kerületi iskoláknak, mégis lehetőségeihez mérten támogatja az intézmények működését és a családokat. Idejében megérkeztek az iskolákba az önkormányzati füzetcsomagok, amelyeket 1-5. osztályos gyerekek kaptak, illetve az első osztályt most kezdők külön ajándékai is. De az önkormányzat továbbra is a Kispesti Iskola Támogatási Alapból 1-1 millió forint szabadon felhasználható, vissza nem térítendő támogatást ad minden kerületi oktatási intézménynek – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte az alpolgármester az Erkel iskola udvarán megtartott ünnepélyes tanévnyitó résztvevőit, külön azt az 52 első osztályos kisgyereket, akik most lettek „erkelesek”, és átadta a támogatást igazoló dokumentumot az iskola vezetőjének.
Maserné Drexler Katalin igazgató ez alkalommal arról beszélt, hogy a szülő ház támogatása milyen sokat jelent az intézmény életében. Külön kiemelte, hogy a Fogadj örökbe egy tantermet! akció keretében ezen a nyáron a szülők négy osztály tantermét tették rendbe, amelynek értéke félmillió forint, de ennél is fontosabb, hogy az osztályba járó kisgyerekek szép tiszta környezetben kezdhetik az új tanévet. A szülők munkáját sz iskola közössége előtt oklevéllel is megköszönte.
A Deák gimnázium tanévnyitó iskolagyűlésén Vinczek György azt kívánta, hogy az iskolában történt változások, igazgatóváltás, tanárok távozása, ne befolyásolja a fiatalok életét, akik már szinte „felnőtt fejjel” szemlélik a világ felfokozott történéseit, változásait. Induljon sikeresen ez a tanév, leljenek az intézményben olyan biztonságot, ahol saját képességeiknek megfelelően tudnak fejlődni, ki tudják hozni magukból a legtöbbet, a legjobbat. A Deák gimnázium mindig is ilyen intézménye volt, és lesz is a kerületnek – zárta gondolatait az alpolgármester, aki itt is átadta az önkormányzati támogatásról szóló dokumentumot.
A Deák gimnázium új igazgatója Tömpe László rövid beszédében a közös célok meghatározására hívta fel a diákok figyelmét. Mert ha nem tudod, hová mész, talán nem is érsz oda – mondta.
E gondolat jegyében arról beszélt, hogy ebben mind a fiataloknak, mind pedig a tanároknak, az iskola vezetőjének megvan a maga feladata. Ennek a munkának az alapja azonban a közös bizalom, ami elengedhetetlen diák és tanára, diák és diák között. A legfontosabb közös célok között említette a sikeres érettségit és a nyelvvizsgát, amelyhez a feltételeket, a nyugodt légkört, a technikát, az iskola vezetőjének kell megteremtenie.
Az iskola közössége, az új hagyományoknak megfelelően, a tanévnyitó iskolagyűlésen „egy nagy tapssal” köszöntötte a nyár folyamán a tantestülettől és az iskolától elköszönő hét pedagógus helyére érkezőket, majd az érettségizők nevében iskolai nyakkendő felkötésével jelképesen „deákossá” avattak mintegy 100 újonnan érkező 9. osztályost, akiket hagyományosan itt „gólyák” helyett, „csibéknek” neveznek.
Az új tanévet hivatalosan „Az év tanára” címet tavaly elnyerő Polencsik Ildikó rövidke beszéde nyitotta meg.
Szabóné Gábor Anikó intézményvezető-helyettestől megtudtuk azt is, hogy a nyáron intézményt váltó pedagógusok közül volt, aki a bevezetésre kerülő státusztörvény miatt ment el, de volt, aki magánéleti okok miatt. Helyükre a nyáron sikerült új tanárokat felvenni, de nyilván a személyeket, egyéniségeket, átmenetileg nehéz lesz pótolni. Új hagyomány lesz az is, hogy visszatérünk a matrózblúzra, így a mostantól, a hozzánk érkezők, felmenő rendszerben már az iskolai nyakkendő helyett ezt viselik ünnepi alkalmakkor – mondta.
A tankerület iskolái minden lehetséges előkészületet megtesznek annak érdekében, hogy a diákok tanévkezdése zavartalan legyen. A tankerület több kispesti iskolájában a nyár folyamán felújításokat végeztek, vagy majd végeznek. Így a Bolyai iskolában az épület homlokzatának szigetelésére, majd a nyílászárók cseréjére kerül sor, a Puskás iskolában a főbejárat és az aula rekonstrukcióját, valamint gépészeti munkákat és radiátorcserét végeztek, de megújult a Vass iskola főbejárata és a befogadó tér, részlegesen nyílászárók, burkolatok és radiátorok cseréjére is sor került, valamint elkészült az emeleti, könyvtárhoz való híd felújítása – válaszolta Rábel Krisztina, a Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója a zavartalan tanévkezdés részleteiről érdeklődő levelünkre. Az esetleges tanárhiányról, a kiesett tanerők pótlásáról szóló kérdésünkre az intézményvezető válaszában nem tért ki.
A kerületi önkormányzat tagjai körzetenként vettek részt a tanévnyitókon és személyesen vitték el az 1-1 millió forintos támogatásról szóló dokumentumokat.
© 2008-2024 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.