2024. máj. 22., szerda, Júlia és Rita

Kilenc új lakást vásárol az önkormányzat

Kispest
2023. november 23. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

 

Többek között új önkormányzati lakások vásárlásáról, a kerületi rendőrök túlmunkatámogatásáról, a kerületi kitüntetési- és elismerési rend módosításáról, a Babaköszöntő csomagok átadási rendjéről döntöttek a képviselők mai ülésükön a KMO-ban.

Kispest képviselő-testülete több éves lelkiismeretes munkájáért köszönetét fejezte ki a leköszönő Helyi Választási Bizottság tagjainak: dr. Hajdani Ilonának, Makk Ádámnak és Balogh Attilánénak, és a 2024. évi önkormányzati és uniós választások előkészítése képpen megválasztotta a dr. Hajdani Ilonát, Makk Ádámot, dr. Molnárné Ruszinkó Mária Magdolnát, - póttagnak pedig : Tallián István Mártonnét és Tamás Zsófiát. A Helyi Választási Iroda vezetője dr. Béja Julianna jegyző.

Rendeletet fogadtak el a képviselők az önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról, amely 2024. évi költségvetés elfogadásáig felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje és kiadásait finanszírozza.

Módosították a képviselők a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás legfőbb oka, hogy a több mint tíz éve indult a Kispesti Babaköszöntő Csomag programban a kerületi kismamák és újszülött babáik egységcsomagjait a területi védőnők adták át a kispesti családok részére. Mivel a védőnők ez év nyarán kikerültek az önkormányzat felügyelete alól, júliustól a Dél-Pesti Centrumkórházhoz tartoznak, ezért az önkormányzat saját hatáskörben juttatja el az érintetteknek. A csomagot továbbra is önkormányzat egyszeri természetbeni támogatása, amelyet azon kispesti családok kapják, akik a kerületben bejelentett lakcímmel rendelkeznek és életvitelszerűen is itt tartózkodnak. A csomag kiosztása hivatalból, időszakosan történik a gyermek születését követő 3 hónapon belül.

Módosították az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló önkormányzati rendeletet is. Ennek értelmében, a módosítás szabályozza az önkormányzat tulajdonában lévő, bérlő elővásárlási jogával rendelkező helyiség elidegenítés feltételeit a versenyeztetési eljárás alkalmazásával, illetve a rendelkezés alapján külön kerül meghatározásra az üres és a bérlő elővásárlási jogával rendelkező helyiség bérleti jogának elidegenítésére vonatkozó feltételrendszer.

Módosult az önkormányzat versenyeztetési eljárásról szóló rendelete is. A módosítás meghatározza, hogy a versenyeztetési eljárás feltétele nem alkalmazható az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadása esetén. A módosítás alapján az önkormányzat a továbbiakban a nem lakás célú helyiségek bérlő részére történő elidegenítése esetén is biztosítja a versenyeztetési eljárás feltételeit az önkormányzat tulajdonában álló lakások és a nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben foglalt eltérések szerint.

Módosultak a tulajdonában álló közterületek használatáról szabályok is. A módosított rendelet szerint a közelmúltban létesített zárt kerékpártárolók a korábbi elképzelésekkel szemben térítésmentesen használhatóak, nem kell utánuk közterület-használati díjat fizetni.

A testület új rendeletet alkotott az önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozás rendjéről, amelyben javították és egymáshoz igazították a különböző elismerési módok elnevezését, így is növelték a rendelet átláthatóságát, értelmezését. Két új díj alapításával is kiegészült az elismerési rendszer: Kispesti Életmentő Érdemérem és Kispesti tanulmányi- és sportverseny díj. Ezen túl több elismerés esetén az adományozható elismerések száma került bővítésre: A Bölcsődés gyermekekért végzett kimagasló munkáért elismerő oklevél 2-re, a Kispestiek egészségéért végzett kimagasló munkáért elismerő oklevél száma 4-re, a Közművelődésben végzett kiemelkedő munkáért elismerő oklevél száma 2-re bővült. Pontosítása kerültek a címekhez, díjakhoz adható kitűzők, emlékplakettek, érmek, dísztárgyak leírásai is.

Ezzel összefüggésben módosították a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló helyi rendeletet is.

Meghosszabbították a Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyesület együttműködési szerződését, így a Kispesti Futball Ház továbbra is a Fő utca 38. szám alatt működhet tovább. Bár megoszlanak a vélemények a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi Vass iskolai elhelyezéséről, jelenleg nincs terveben a gyűjtemény elköltöztetése – válaszolta képviselői kérdésre az elnöklő polgármester.

Döntés született a Hofherr Albert u. 37. szám alatti ingatlan elidegenítéséről, valamint az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületek elidegenítéséből származó bevétel felhasználásáról. Az önkormányzat mintegy 500 millió forint keretösszegben 9 új önkormányzati lakást vásárol majd, amellyel minőségi lakásokkal növeli a kerület lakásállományát. Rég volt már ilyen lehetősége az önkormányzatnak. Ezzel párhuzamosan folytatódik tovább a meglévő önkormányzati lakások felújítása és bérbeadása – hangzott le a napirend kapcsán.

Határozatot fogadtak el a 2024. évi igazgatási szünetekről is. A Polgármesteri Hivatalban és a Kispesti Rendészeti Központban 2024. július 22. és augusztus 25. között nyári igazgatási szünet, 2024. december 16. és december 31. között téli igazgatási szünetet határoztak meg.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 1milliárd forint összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe az OTP Bank Nyrt.-től 2024. január 2. napjától. Ezt a biztonsági intézkedést minden évben megteszi a képviselő-testület, de még nem volt szükség ennek felhasználására.

Módosították a Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) alapító okiratát is. Ennek oka, hogy júliustól Berzsenyi utcai felnőtt rendelőben, illetve Forrásházban dolgozó területi védőnők nem tartoznak a KEI szervezeti egységéhez, a Berzsenyi rendelő tevékenysége pedig gyógytornával bővül, az alaptevékenység kormányzati funkciói közül kikerült a Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, valamint a költségvetési szerv vezetői megbízási rendje 5 év határozott időtartamról, határozott vagy határozatlan időtartamra változik, a vezetői megbízás egyoldalúan visszavonható. A főigazgató felett a kinevezési jogkört a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

Visszakerült a Csokonai utcai 5. számú gyermekorvos praxis a KEI-hez. Az eddig itt dolgozó doktornő benyújtotta feladatellátási szerződésének felmondását. Sajnos az egész országban gondot okoz a háziorvosok hiánya, ez alól Kispest sem kivétel. Tovább nehezíti a feladat ellátás zavartalan működését, hogy háziorvosaink magas számban a nyugdíjkorhatár felett látják el a gyógyító munkát – egészítette ki a napirend kapcsán az előterjesztő Vinczek György alpolgármester.

Jogszabályi változások miatt módosították a Kispesti Egyesített Óvodák alapító okiratát, mert a 2023. július 6. napján kihirdetésre került a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény, és ezt követően a pedagógusok Új életpályájáról szóló végrehajtásáról szóló kormányrendelet, amelynek értelmében a nevelési és oktatási intézményekben foglalkoztatottak jogviszonya 2024. január 1. napjával köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakul át.

Elfogadták a képviselők a Kispesti segítő Kéz Gondozó Szolgálat Integrált Szakmai Programját is.

Módosították a Kispesti Bolyai János Általános Iskola Alapítványa részére a Kispesti Iskola Támogatási Alapból nyújtott támogatási szerződés. A megítélt támogatásból a kültéri pingpong-asztal, kerti homokozó, melegház, virágláda, acél irodai szekrény beszerzését, illetve a futópályák, homokozók feljavításához homok és salak vásárlásának költségeit szerette volna fedezni. Áremelkedés miatt alapítvány nem tudja megvalósítani az udvari homokozók és a vörös salak beszerzését a tervezésnek megfelelően.

A kerületi köztereken való túlszolgálat költségeinek fedezésére 2023. november 1. és 2024. január 31. közötti időszakra összesen bruttó hárommillió forint egyösszegű támogatást szavaztak meg a képviselők a kerületi rendőrkapitányságnak. Ezt az összeget kizárólag a kerületben teljesített, az állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt, közterületek, különösen Kőbánya- Kispest metró- és buszvégállomás; a Kossuth téri Piac környezetében található közterületek; az Atatürk park; a Kossuth tér; a Templom tér kiemelt rendőri ellenőrzésére, továbbá nyilvános helyek, és a nagy tömeget vonzó sportesemények külső biztosítása, valamint bűncselekmények visszaszorítása érdekében végrehajtott rendészeti, bűnügyi, bűnmegelőzési feladatok ellátására, túlszolgálat kifizetésére, és a járőrszolgálat túlszolgálatkénti szervezésére , valamint a közterületek biztonságával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására használják.

Újabb másfél millió forint vissza nem térítendő támogatást kap a Kispesti Készenléti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amelyet az egyesület további működéséhez (pl. gépjárművek üzemeltetési költségeire, 1 szivattyú, 2 láncfűrész,1 mentőkötél vásárlására) használja fel.

A téli krízisidőszak közeledtével az eredetileg javasolt 500 ezer forint rendkívüli támogatás helyett 1 millió forintnyit szavaztak meg a képviselők a "Misszió Alapítvány" - "Micva Ház" - "Jótett " szervezetnek a kerületben élő hajléktalanok ünnep környéki segítségnyújtására.

Módosították a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. beruházások lebonyolítására kötött együttműködési keretmegállapodását. Ennek értelmében a feladatbővülésre való tekintettel a Kispest kft. ügyvezetője havi bérét 850 ezer forintról 1 millió 50 ezer forintra emelte.

A képviselők egyetértettek a Kispest TV műsorszolgáltatásának bővítésével a Magyar Telekom Nyrt. médiaszolgáltató felé, és hozzájárultak a Batthyány utca 5. szám és Üllői út - Batthyány utca közötti szakasz optikai hálózatkiépítésére vonatkozó engedélyes és kivitelezési tervdokumentáció elkészítésével. A döntést az indokolta, hogy a Kispest TV műsorsugárzásával kapcsolatban régi hiányosság, hogy a kerületben elérhető három legnagyobb TV-szolgáltató közül jelenleg a Vodafone és a DIGI sugározza a Kispest TV műsorát, a Telekom csatornakínálatára műszaki okokból eddig nem tudott felkerülni.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy felhalmozási célú támogatási szerződést köt a Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. A szerződés szerint a Közpark Kft. 389 millió 600 ezer forint keretösszegből 189 millió 600 ezer forintot parkosításra, parkfejlesztésre; 100 millió forintot játszóeszközök és terek fejlesztésére, korszerűsítésére, a fennmaradó 100 millió forintot nagyfelületű útjavításokra, felújításokra fordítja.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja az Országos Görpark Programra történő pályázat benyújtását egy, a Tichy Lajos Sportcentrumban lévő „görpark” teljes cseréjére, és vállalja, hogy a 2024. évi költségvetésben a szükséges önerő összegét biztosítja, amely 70 millió forint.

Elkészült és elfogadták az önkormányzat 2024. évi belsőellenőrzési tervét, amelyben érintett a Gazdasági Ellátó Szervezet, a Kispesti Egészségügyi Intézet, a KMO Művelődési Központ és Könyvtár és a Kispesti Rendészeti Központ.

Ugyancsak elkészült és elfogadták a képviselő-testület 2024. évi munkatervét is.

Átfogó értékelést fogadtak el a képviselők az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó intézményeinek, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum és a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde 2022. évben végzett feladatellátásáról.

Behajthatatlan követeléseket engedtek el a képviselők. A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálatánál 83 ezer forint behajthatatlan követelését, amely az ellátottak betegség, rossz anyagi körülmény, mélyszegénység miatt vált behajthatatlanná. A Szociális Szolgáltató Centrumnál 170 ezer forintot, amely a Gyermekek Átmeneti Otthonában elhelyezett 6 gyermek után halmozódott fel. A Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 8 millió 832 ezer forint hátralék halmozódott fel a lakások, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, a piacok, a tartozással rendelkező lakásbérlőkkel, bérlőkkel, helyhasználókkal szemben, amelyekben a behajtási kísérletek nem jártak sikerrel. Kispest Önkormányzata ( 6 millió 979 ezer forint) és a Kispesti Polgármesteri Hivatal (15 millió 293 ezer forint) kintlévőségei építés-végrehajtási bírságból, szakértői díjból, köztemetésből, segélyből, kártérítésből adódtak össze.

Beszámolót fogadtak el a képviselők az étkezési bizottság munkájáról. A kerületben 2022. júliusa óta szolgáltató Pannon Menza Kft. 2023-ban 30 százalékos áremeléssel szolgáltat. A beszámoló szerint a napi adagszámokban érzékelhető volt egy kisebb, nem jelentős visszaesés. 2023-ban az óvodákban 60 fővel, az iskolákban 96 fővel csökkent, viszont a nyári napközis táborban 41 fővel nőtt a befizetők száma 2022-höz képest. Megközelítőleg 10 százalékos csökkenést az idős-ellátásban érintett intézmény is jelezte. Az eddigi tapasztalatok szerint kiemelkedő problémát nem tapasztaltak az eddigi szolgáltatásban.

Döntés született arról is, hogy megkezdődhetnek az előkészületek a József Attila utca 77. szám alatti Nyugdíjasház felújítására.

 

© 2008-2024 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.