2020. március 29., vasárnap, Auguszta

Nem emelte a képviselői tiszteletdíjakat a testület

Kispest
2019. november 08. péntek Írta: Csizmadia Viola

Többek között a képviselői tiszteletdíjakról, a testület szervezeti és működési szabályzatáról, az önkormányzat bizottságainak tagjairól és vezetőiről is döntöttek első, alakuló ülésükön az új kispesti képviselő-testület tagjai.

Az alakulóülés elején néma tiszteletadással emlékeztek Kispest nemrégen elhunyt díszpolgárára, Arany-Tóth Zoltánra.

A 2019-es önkormányzati választások október 13-én zökkenőmentesen zajlottak, a helyi választási bizottság a választások előtt, alatt és után is maradéktalanul ellátta feladatát – tájékoztatta napirend előtt a képviselőket a helyi választási bizottság elnöke, dr. Hajdani Ilona. Ezt követően sor került a képviselői megbízólevelek átadására, valamint a képviselői és a polgármesteri eskütételre, amelyet a Városháza dísztermében összegyűlt tömeg hangos tetszés- és nemtetszés-nyilvánítása kísért. Megbízólevelet vehetett át 17 képviselő: Bogó Józsefné, Dódity Gabriella, Domokos Gábor, Ékes Gábor, Fekete László, Fekete Márk, Ferenczi István, Kertész Csaba, Lachner Csaba, Lazányi Ferenc, Paróczay Anikó, Rátkay Andrea, Song Simon, Somogyi Lászlóné, Teknős Ferenc, Varga Attila, Vinczek György.

Mivel az önkormányzati törvény pontosan tartalmazza a polgármester illetményének mértékét, így a képviselő-testület a polgármester illetményének mértékéről nem dönthetett, pusztán határozatában deklarálta a polgármester illetményét. A törvény értelmében „a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény 51§-ában meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából áll.” Ennek értelmében a képviselő-testület Gajda Péter polgármester illetményét 2019. október 13. napjától havonta 1.023.600 forint összegben, plusz 153.500 forint költségtérítésben deklarálta.

Három lényeges pontban változtatták meg az új testület tagjai az önkormányzat képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatát. Döntöttek az eddig tanácsnoki rendszer, a testületben lévő pártfrakciók megszüntetéséről, valamint az eddigi két főállású és egy társadalmi alpolgármester helyett három főállású alpolgármester dolgozik majd a kerületben. Gajda Péter polgármester az indoklásban elmondta: nem működött hatékonyan a tanácsnoki rendszer, és a képviselő-testületben a tagoknak nem az őket delegáló pártokat, hanem a kispestieket kell képviselni, ezért szűnnek meg a pártfrakciók is.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy titkos szavazással főállású alpolgármesternek Kertész Csabát, Varga Attilát és Vinczek Györgyöt, ezen kívül az Egyenjogúsági és átláthatósági tanácsnoknak Paróczai Anikót választja meg. Ezzel párhuzamosan megállapították a képviselők a főállású alpolgármesterek illetményét is. Mivel az önkormányzat törvény úgy rendelkezik, hogy a főállású alpolgármester havi illetményét a polgármester illetménye 70-90 százaléka közötti összegben állapíthatják meg, a képviselők úgy döntöttek, hogy az alpolgármesterek illetményét 78,2 százalékban határozzák meg, ami jelen esetben 800 ezer 500 forint, valamint illetményének 15 százalékáig, azaz bruttó 120 ezer 100 forint költségtérítésben is részesülnek.

Nem emeltek a képviselők a testületi tagok tiszteletdíján, de változatlan maradt a bizottsági tagok és a tanácsnok tiszteletdíja. Ennek értelmében a helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja havi bruttó 200 ezer forint, a nem képviselő bizottsági tagok havi bruttó 70 ezer forint juttatást kapnak, míg a bizottság elnökének és a képviselő-testület tanácsnokának tiszteletdíja havi bruttó 300 ezer forint. Elfogadták a képviselők azt is, hogy a helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja bruttó 300 ezer forintnál magasabb nem lehet.

Hosszabb politikai vita után, amelyben a testületben ellenzékben lévő kormánypárti képviselők többek között nehezményezték a nekik jutott bizottsági tagságot, az alábbi önkormányzati bizottságok megalakulásáról döntöttek, majd a bizottságok külsős tagjai letették az esküt. A Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság elnöke, Fekete László, a Környezetvédelmi Bizottság elnök Bogó Józsefné, a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság elnök Paróczai Anikó, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnök Fekete Márk, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnök Rátkay Andrea, a Tulajdonosi Bizottság elnök Teknős Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnök Somogyi Lászlóné és a Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság elnök Domokos Gábor.

A képviselő-testület alakuló ülésén kinyilvánította, az Átlátszó.hu, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország civil szervezetek által javasolt ,,Ez a Minimum!" korrupció elleni és átláthatósági program megvalósítása iránti elkötelezettségét és a szervezetek által javasolt intézkedéseket - azok szellemiségének továbbvitelével - ki is kívánja egészíteni, annak érdekében, hogy az önkormányzat működése és gazdálkodása a lehető legnagyobb átláthatóság és társadalmi részvétel mellett történjen. A megvalósítás érekében a képviselő-testület az önkormányzat működését elsősorban az alábbi területeken tervezi átláthatóbbá tenni: a képviselő-testület bizottságai üléseinek nyilvánosságának további biztosítása, az önkormányzat kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos eljárások, az ilyen adatok megismerhetővé tétele, az önkormányzati költségvetés végrehajtása és az önkormányzati gazdálkodás, az önkormányzat által kötött szerződések és az önkormányzat által kiírt közbeszerzések, az önkormányzati vagyon kezelése, az önkormányzati tulajdonú vállalatok gazdálkodása. Ennek érdekében egyedülálló módon kidolgozzák annak rendszerét, hogy az érdeklődő kispestiek, civilek miként vehetnek részt az önkormányzat bizottságainak munkájában.

Paróczai Anikó indítványát elfogadva részt vesz az önkormányzat a „16 Akciónap nevű” országos kezdeményezésben. A 16 Akciónapot 1991 óta világszerte november 25. (a nők elleni erőszak felszámolásának világnapja) és december 10. (emberi jogok világnapja) között rendezik meg civilszervezetek és magánszemélyek, azért, hogy felkeltsék a nyilvánosság figyelmét, és tájékoztatást nyújtsanak a nők elleni erőszakról, kifejezzék szolidaritásukat az áldozatok iránt, és nyomást gyakoroljanak a döntéshozókra a nők elleni erőszak minden formájának megszüntetése érdekében.

 

© 2008-2020 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.