2019. szeptember 18., szerda, Diána

Új főigazgató az Egészségügyi Intézet élén

Kispest
2018. december 04. kedd Írta: Csizmadia Viola

 

A Kispesti Egészségügyi Intézetet 2019. február 1-jétől öt évig az eddigi orvos-igazgató, Dr. Kumin Marianna vezeti főigazgatóként – többek között erről is döntöttek a képviselők az ugyancsak hosszúra nyúlt ez évi utolsó képviselő-testületi ülésen. Ezen kívül elfogadta a testület Kispest Sportkoncepcióját, a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervet, három új rendeletet alkotott, hetet módosított. Az ülést az évi rendes közmeghallgatás követte.

Napirend előtt egyperces néma felállással adóztak a képviselők a korábbi képviselő Bakos Tibor emlékének, aki a napokban hunyt el.

Módosították a képviselők az önkormányzat vagyonáról, a lakások bérbeadásáról és béréről, a behajtási övezetekről, a versenyeztetési eljárásról, a településkép védelméről, a települési támogatásról és a szociális szolgáltatásokról szóló rendeleteket. Új rendeletet fogadtak el a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról, a Városközpont építési szabályzatáról és a köztisztviselők illetménykiegészítéséről.

Folyószámla-hitelkeret biztosításáról is döntött a testület. Az előterjesztés szerint „A 2019. évi költségvetési évben a kiadási kötelezettségek folyamatos teljesítéséhez tervezzük a folyószámla-hitel igénybevételét likviditási okokból, a bevételek ciklikus érkezése és a pályázatok önrészének finanszírozása, illetve a pályázatok előfinanszírozása kapcsán is szükség van hitel igénybevételére.” A döntés szerint az önkormányzat 650 millió forint folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe az OTP Bank Nyrt.-től 2019. január 2-ától 2019. december 31-ig.

Elfogadták a képviselők a visszajelentést Kispest Fenntartható Energia Akciótervéről (SEAP), valamint a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervéről (SECAP). Mint az előterjesztésben is olvasható, az önkormányzat „2015 szeptemberében csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez. A csatlakozással járó önkormányzati vállalásként szerepelt - többek között - hogy a csatlakozástól számított egy éven belül Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) benyújtásra kerüljön.

Polgármesterek Szövetsége által elvárt formátumban. A csatlakozással egyúttal vállalást tettünk az Európai Unió által 2020-ra kitűzött 20 százalékos CO2-kibocsátás-csökkentés teljesítésére. 2016-ban megszületett Kispest Fenntartható Energia Akcióterve, melyet feltöltöttünk a Polgármesterek Szövetségének honlapjára. A célkitűzések teljesítését kétévente szükséges felülvizsgálnunk, és erről írásos beszámolót küldenünk a Polgármesterek Szövetsége felé. A felülvizsgálat készítése 201 8-ban esedékessé vált. Miután az Önkormányzatnak a Szövetség tagjaként 2030. évig 40 százalékos emisszió-csökkentésre kell kötelezettséget vállalnia, így egy hosszú távú akcióterv kidolgozása is szükségessé vált. A Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) a klíma-adaptációs megoldásokkal integráltan fogalmaz meg hosszú távú energetikai javaslatokat, melyek segítségével a kitűzött célok könnyebben elérhetők.”

Elfogadta a testület Kispest Sportkoncepcióját, amelynek legfontosabb elemeként a Gazdasági Ellátó Szervezethez tartozó Kispesti Sportközpont a Katona József utca Önkormányzati Sporttelep és a Zoltán utcai Wekerlei Sporttelep üzemeltetése mellett január 1-jétől átveszi a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda sporttal kapcsolatos feladatköreit, valamint a Közpark Nonprofit Kft. közterületi sportpályákkal kapcsolatos feladatköreit, illetve a feladatkörökhöz rendelt költségvetési előirányzatokat. A kerületi sportlétesítmények karbantartása, a sportrendezvények anyagi, technikai és személyi feltételeinek egységes kezelése, a sporttal kapcsolatos testületi és bizottsági döntések előkészítése így egyetlen szervezet keretei között valósulhat meg.

Elfogadta a testület az EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft., valamint a MID Alpha Real Invest Ingatlanforgalmazó Kft. 5-5 millió forint összegű közérdekű kötelezettségvállalását közterületek fejlesztéséhez.

Kétoldalú szándéknyilatkozatot ír alá az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a cég kezelésében lévő Kút-tói erdő parkerdővé alakításával kapcsolatban, és a 2019. évi költségvetésben 20 millió forintot különít el a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatására. A nyilatkozat szerint az „erdőterületen lévő akác faállomány a biológiai vágásérettségi korát elérte, előrehaladott a faállomány műszaki egészségi leromlása, melynek okán az elöregedett fák kitermelése szükséges. A faállomány előrehaladott kora, leromlott egészségi állapota okán az erdő természetes úton nem újítható fel. A Pilisi Parkerdő Zrt. vállalja, hogy az Önkormányzattól kapott támogatás fejében a kivágott faállomány helyén, az erdőterv rendeletben előírt, a normál gazdálkodás kereteit meghaladóan parkerdőt alakít ki hozzávetőlegesen a következő műszaki tartalommal: fatelepítés erdészeti illetve parkfa méretű szaporítóanyaggal (12 ezer 200 négyzetméter és 3000 négyzetméternyi területen), cserjék telepítése (1000 négyzetméteren), gyepesítés (kb. 30 ezer négyzetméteren).A Pilisi Parkerdő tervezi továbbá parkberendezések (rönkfa pad-asztal garnitúra, játszótéri eszköz) kutyafuttató akadálypálya, sportolásra alkalmas terület valamint pihenő- és játszótér kialakítását.” A napirend vitájában Ferenczi István arra figyelmeztetett, hogy a faállomány zaj- és porfogó, klimatizáló hatása van. Gajda Péter polgármester elmondta, a szándéknyilatkozat arról szól, hogy ne legyen tarvágás, az önkormányzat szeretné megerősíteni a szerződéssel, hogy korszerű, parkosított erdőterület. Kispest legnagyobb közhasználatú parkja alakulhat ki ott – tette hozzá. Dódity Gabriella arról tájékoztatta a testületet, hogy a lakók érdekében a gyorsforgalmi út mentén meghagyják az idős fákat.

A testület kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást szavazott meg a testület a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek.

A „Misszió Alapítvány” – „Micva Ház” – „Jótett” elnevezésű hajléktalanok ellátását végző szervezet munkáját 300 ezer forinttal támogatja az önkormányzat.

A Magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezetének 1,3 millió forint támogatást szavazott meg a testület az Ady Endre úti hajléktalanok nappali melegedőjének fejlesztésére.

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.