2024. június 14., péntek, Vazul

Nyáreleji döcögős testületi

Kispest
2011. június 17. péntek

Ismét a személyi kérdések miatt döcögött a mai kispesti képviselők ülése. Újra napirendere vették a VAMÜSZ, az uszoda vezetői kinevezésének ügyét. A múltkoritól eltérően azonban hosszas háttértárgyalások után, végül mégis felszállt a füst, létrejött a megállapodás. Törvényességi észrevétel miatt módosították a vendéglátó egységek üzemeltetésének helyszíneit, néhány egyébként is forgalmas út mellett engedélyezik a szórakoztató egységek nyitását.

Kisebb vita alakult ki a vendéglátóhelyekkel kapcsolatos szabályozás okán. Kiderült, hogy lényegében egyik frakció sem szeretné lazítani a szigorúnak tekinthető szabályozáson. Gajda Péter polgármester egyenesen azt javasolta, hogy az eddigi korlátozások maradjanak érvényben, ne enyhítsenek a szigoron. Erre egyébként azért van szükség, mert a Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a kispesti rendelettel kapcsolatban.

E szerint az önkormányzat nem hozhat olyan rendelkezést, amiben az egész kerületre kiterjeszti a vendéglátóhelyek működésének korlátozását. A képviselőknek ezért kellet egy olyan előterjesztést megtárgyalniuk, amelyben bizonyos övezetekben feloldják a korlátozást. Végül kompromisszumos döntés született, két egyébként is forgalmas út, az Üllői és az Ady Endre út mentén engedélyezték a szeszes italt is forgalmazó vendéglátóhelyek működtetését.

Bár nem minden esetben volt kötelező, a személyi kérdéseket a Fidesz javaslatára mégis minden esetben zárt ülésen, a nyilvánosság kizárása mellett tárgyalták, ezért az ott folyó vitákról csak erősen szűrt információk állnak rendelkezésünkre. A Vagyonkezelő Műszaki Szervezet vezetésére új pályázatot írnak ki, annak ellenére, hogy úgy tudjuk, a korábbi pályázat eredménytelensége miatt a korábbi vezetővel kellett volna újra szerződést kötni. Az uszodának ugyanakkor már megválasztották az új igazgatóját, Geleta Károly személyében.

A testület ugyancsak döntött a 2014-ig érvényes gazdasági programról is, amely többek között rendelkezik az ingatlanvagyon kezelésével kapcsolatos feladatokról, rögzíti az önkormányzat által megpályázott és folyamatban lévő uniós fejlesztési pályázatokat. A dokumentum említi a munkanélküliség elleni fellépés fontosságát, illetve a közmunkaprogram folytatásának szükségességét is.

A napirenden szerepelt a kerület gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2010-es ellátásáról szóló beszámoló, amit nagy többséggel szavaztak meg a képviselők.

Mivel a Kaszinó épületének hasznosítására már kétszer írtak ki licitálásos pályázatot, de nem volt jelentkező, ezért enyhített feltételekkel újra meghirdetik a pályázatot.

Ha rendkívüli esemény nem történik, a következő testületi ülésre csak szeptemberben kerül majd sor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008-2024 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.