2019. július 17., szerda, Endre és Elek

Rendkívüli testületi ülés az Ady iskoláról

Kispest
2017. augusztus 10. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

Többek között az Ady iskola épületének egyházi bérbeadásának feltételeiről, települési támogatásokról, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet tervezetéhez érkezett észrevételek elfogadásáról döntöttek a kispesti képviselők nyári rendkívüli ülésükön.

A testületi ülés elején a képviselők néma felállással emlékeztek az elmúlt hetekben elhunyt Kispest Díszpolgárra, dr. Sebestyén Péterre.

Hosszas vita után elfogadta a képviselő-testület a Kispesti Ady Endre Általános Iskola fenntartói jogának a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség részére történő átadásához kapcsolódó önkormányzati bérleti szerződést.

E szerint, ha az egyházközösség ezt elfogadja, akkor az önkormányzat az ingóságok használatát a szerződés 5 éves időtartama alatt térítésmentesen, míg az ingatlanrészt, a használati jogviszony első évében, 2017. szeptember 01. és 2018. augusztus 31. között térítésmentesen, az első évet követő években pedig kedvezményes bérleti díj (legfeljebb és áfa-mentesen 1 millió forint/ hó) ellenében biztosítja az egyház részére. A bérleti díj megállapításáról minden év július 31-ig dönt majd a képviselő-testület.

A napirend kapcsán Gajda Péter polgármester elmondta, bár az illetékes minisztérium késve, így jogszabályellenesen hozott döntést a Kispesti Ady Endre Általános Iskola egyházi működtetésbe adásáról, ám szem előtt tartva a közelgő tanévkezdetet, illetve tiszteletben tartva azt, hogy az iskola közössége jelentős mértékben támogatta az elképzelést, a képviselő-testület is igyekezett olyan kedvezményes és méltányos szerződést ajánlani, ami védi a kispestiek érdekeit, de nem babrál ki az egyházzal és az iskolával sem. A kispesti gyerekek és az itt tanító pedagógusok érdekeit szem előtt tartó szerződést kínálunk az egyháznak az Ady iskola épületének használatára. Az ingatlan jelenlegi értékének megfelelő bérleti díj, akár havi öt millió forint is lehetne, ezzel szemben ajánlott és mérsékelt és méltányos díjat az önkormányzat. Gajda Péter a vitában elmondta azt is, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban 180 millió forintot költött az intézmény felújítására (iskolaudvar, tetőtér, külső homlokzat,, vizesblokkok), és jó állapotban, de „fájó szívvel” adja át az épületet az egyháznak.

Ennek ellenére a vitában hozzászóló Harkai Csaba lelkipásztor, aki szerint „az iskola átadásának ügye politikai üggyé vált”, úgy tűnik, az önkormányzat akadályokat görget az egyház elé. A polgármester a lelkipásztor ezen megjegyzését határozottan visszautasította, hiszen az önkormányzat eddig is együttműködő volt a református egyház helyi képviselőivel, támogatta a kispestiek érdekében végzett munkájukat, elképzeléseiket, utalt a református óvoda nyitására a városvezető.

Lazányi Ferenc képviselő az ülésen arra tett javaslatot, hogy a bérleti szerződés 5 év helyett 25 évre szóljon, mert az adna garanciákat az egyháznak a hosszú távú működtetésre, fejlesztésre. Javaslatát, magasabb és helyi jogszabályokba ütközés miatt a testület elutasította.

Fekete László képviselő az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás felelősségéről beszélt, ami ebben az ügyben is nyomon követhető, és utalt arra, hogy az ajánlatban szereplő bérleti díj is esetleges, hiszen minden évben újratárgyalásra kerül.

A hosszú vita után a képviselő-testület többsége a bérleti díjra vonatkozó javaslatot elfogadta, ám az a testületi ülésen nem derült ki, hogy az egyház ezen feltételek mellett is vállalja-e továbbra is az iskola működtetését. Ha nem, akkor a fenntartás továbbra is a Külső-pesti Tankerület feladata marad.

 

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.