2019. július 18., csütörtök, Frigyes

Rendvédelmi dolgozókat köszöntöttek a Városházán

Kispest
2016. december 14. szerda Írta: Csizmadia Viola

 

 


A hagyományoknak megfelelően a Városháza dísztermében köszöntötte az önkormányzat azokat a rendőröket, tűzoltókat és polgárőröket, akik abban az esztendőben a legtöbbet tették Kispest közbiztonságáért, a kerületben élők nyugalmáért. Idén Az év rendőre Varga Zoltán rendőr főtörzszászlós, Az év tűzoltója Misák Tibor tűzoltó százados, és Az év polgárőre Büki Katalin lett.

 

Az adományozó önkormányzatot képviselő városvezetőkön, Gajda Péter polgármester és dr. Béja Júlianna jegyzőn, Vinczek György alpolgármester, Lackner Csaba, Varga Attila, Lázár Tamás, Teknős Ferenc önkormányzati képviselőkön kívül Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Plánk Róbert rendőr ezredes, a XIX. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, Jambrik Rudolf tűzoltó ezredes, a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László tűzoltó őrnagy, a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője, Pella László nyugalmazott rendőr dandártábornok, a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány elnöke, Horváth Zoltán, a Kispesti Készenléti Polgárőrség elnöke, Lakatos Gergő, a Dél-pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesület elnökhelyettese.

Köszöntőjében Kispest polgármestere elmondta, évek óta hagyomány már, hogy év végén az önkormányzat köszönetet mond azoknak a rendvédelmi dolgozóknak, akik sokat tettek a kerület közbiztonságáért. Gajda Péter hangsúlyozta, a kerület közbiztonságáról készült statisztikák is jól mutatják és alátámasztják azt az együttműködést, a közös munkát, amelyet a helyi társszervek és az önkormányzat végez évek óta azért, hogy Kispest szerethetőbb és biztonságosabb városrésze legyen a fővárosnak. Sok mindenben előre, így a közterek biztonságosabbá tételében előbbre léptünk már, tette hozzá a polgármester. Külön kiemelte a térfigyelő rendszer bővítését, és szólt azokról az aprónak látszó, ám annál fontosabb, a lakosság védelmét biztosító önkormányzati tevékenységekről, mint például a szén-monoxid-mérő ajándékozó program, amely sok-sok, nehezebb körülmények között élő kispesti biztonságát szolgálja.

Plánk Róbert rendőrkapitány ünnepi hozzászólásában példaértékűnek nevezte az önkormányzat és a helyi rendvédelmi szervek együttműködését, és ugyancsak ritka, hogy a helyi rendvédelmi szervek közösen ünnepelnek az önkormányzattal. Mint mondta, hosszú folyamat vezetett odáig, hogy ebben az esztendőben kevés volt az olyan súlyos esemény Kispesten, amely komolyabb intézkedést igényelt.

A közbiztonsági díjakat a polgármester, Lackner Csaba, a Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság elnöke és Lázár Tamás közbiztonsági tanácsnok adta át.

Kispest Önkormányzata Az év rendőre elismerő címet adományozott Varga Zoltán rendőr főtörzs-zászlósnak, aki hivatásos rendőri szolgálatát 1998. augusztusában kezdte meg a BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság Őr- Járőr Alosztály állományában járőrvezetőként. A rendőri szakmát hivatásának, életpályának tekinti, amelyet lelkiismerettel végez. Az eltelt szolgálati viszonya alatt 10 alkalommal részesült vezetői dicséretben, jutalomban.

Kispest Önkormányzata Az év tűzoltója elismerő címet adományozott Misák Tibor tűzoltó századosnak, aki 1998 augusztusától teljesít szolgálatot a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságon. Többéves szakmai tapasztalatát kamatoztatva jelentős mértékben elősegíti a beavatkozó állomány magas szakmai színvonalának megőrzését. Ezen felül a közösségépítő kezdeményezések aktív résztvevője és programszervezője.

Kispest Önkormányzata Az év polgárőre elismerő címet adományozott Büki Katalinnak, aki 2001 óta polgárőr. Kerületünknek nemcsak polgárőrként hasznos tagja, hanem tanítóként a jövő nemzedékének útját is igazgatja. Munkáját odaadóan, önzetlenül végzi. Kevés szabadidejéből is szívesen áldoz a kerületben élőkért.

Ezen kívül Kispesti Önkormányzata által adományozott elismerő okleveleket és pénzjutalmat adtak át a XIX. kerületi Rendőrkapitányság kiemelkedő munkát végző munkatársainak: Fórián Éva kormánytisztviselőnek, Hunkára Erzsébet címzetes rendőr főtörzs-zászlósnak, Katona Zsolt címzetes rendőr törzszászlósnak, Molnár Zita rendőr tőtörzsőrmesternek, Oláhné Máthé Éva rendőr őrnagynak, Soós Kinga rendőr őrnagynak, Tengerdi Sándor címzetes rendőr főtörzs-zászlósnak, Zöld Imréné közalkalmazottnak, Déri Gábor rendőr főtörzs-zászlósnak.

Kispest Közbiztonságáért kifejtett odaadó munkájáért elismerő oklevelet és pénzjutalmat vehetett át a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozó XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 5 munkatársa is: Nagy Tamás tűzoltó hadnagy, Éva Csaba tűzoltó főtörzs-zászlós, Dani Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester, Horváth Balázs címzetes tűzoltó zászlós, Vacsi Gábor tűzoltó törzsőrmester.

A lakosság biztonságát szolgáló, a rendőrség és az önkormányzat tevékenységét támogató önzetlen polgárőri munkája elismeréseként Kispest Közbiztonságáért kifejtett odaadó munkájáért elismerő oklevélben részesült Knapp László Mátyás polgárőr.

A Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének javaslatát támogatva a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány külön elismerésben részesítette a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség törzsállományának kiemelkedő munkát végző munkatársait: Gáspár Zoltán tűzoltó hadnagy, Godó Sándor tűzoltó százados, Lénárt Anett tűzoltó zászlós, Rehák Zsolt tűzoltó főhadnagy, Samu Zoltán tűzoltó százados, Szombati László tűzoltó hadnagy.

Az elismerő oklevelek átadásán az Ötvös Session Music formáció előadását hallgatták meg a jelenlévők. Zongorán Ötvös Gábor játszott, fuvolán kísérte Szimicsevics Judit.

 

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.