2019. április 19., péntek, Emma

Erőn felül is költ az oktatási intézmények fenntartására az önkormányzat

Kispest
2015. december 11. péntek Írta: Csizmadia Viola

 

Megfelelő állami támogatás hiányában,  fogyó külső források, uniós pályázatok mellett a kerületi önkormányzatnak mélyebben kell a zsebébe nyúlnia ahhoz, hogy a kerületi oktatási intézményeket (óvodák, iskolák) műszaki állapotát, biztonságos működését biztosítsa. Az önkormányzat minden évben százmilliós nagyságrendben végeztet el felújítási, karbantartási munkákat – többek között erről is tárgyalt a kispesti képviselő-testület a 2015-ös év utolsó, ugyancsak hosszúra nyúlt ülésén.

A zárt ülést követően a polgármester gratulált két régi-új igazgatónak, Brinza Istvánnénak, a Kispesti Egyesített Bölcsődék és Vighné Vincze Erzsébetnek, a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ vezetőjének, akiknek vezetői pályázatáról (további öt évig irányíthatják az intézményeket) a zárt ülésen döntöttek a képviselők.

Elkészült, így a képviselők is láthatták a részletes, intézményekre lebontott felmérést a kerületi oktatási intézmények műszaki állapotáról, a szükséges felújításokról, illetve beruházásokhoz szükséges előzetes kalkulációkról. A Vamüsz (Vagyonkezelő Műszaki Szervezet) által elkészített összegzés legfontosabb tapasztalata az, hogy a korábbi években bizonyos munkák elmaradtak, vagy csak elaprózva készültek el, és célszerű lenne a az intézmények esetében komplex, egységes, épületcsoportra vonatkozó felújítási terv készítése (vannak olyan intézmények pl. Mesevár óvoda, a Vass iskola, a Harangvirág bölcsőde, az Erkel iskola, a Hársfa óvoda, ahol már nem halaszthatóak tovább bizonyos felújítások). A polgármester elmondta, csaknem 1 milliárd forint fedezné a legfontosabb munkákat, a legfiatalabb épület is elmúlt 30 éves, vissza kell térni a 2006-2010 közötti gyakorlathoz, amikor egy-egy intézmény komplex felújításon esett át. Hozzátette, jelenleg az önkormányzat minden évben százmilliós nagyságrendben végeztet el felújítási, karbantartási munkákat. Hangsúlyozta, hogy a jövőben forrást kell találni a felújításokra. Gajda Péter befogadta a Fidesz-KDNP módosító javaslatát arról, hogy intézményenként is készüljön komplex felújítási terv.

Az ülés első felében rendeletet fogadtak el a képviselők a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról és módosították a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) önkormányzati rendeletet.

A testületi ülésen módosították az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről szóló önkormányzati rendeletet. Az indoklás szerint a gazdasági környezet változása, újabb technológiák megjelenése hatással van a szolgáltatási, ipari tevékenységet végzőkre. A rendelet módosítása munkahelyteremtéssel járhat, így Kispest számára kedvező. Vállalkozói igényekhez igazodóan került bele a rendeletbe például a mozgó vendéglátás (fagylalt, kürtőskalács) a Kós téren, amely az indokolás szerint a tér jobb ellátást is biztosíthatja.

Mivel az önkormányzat korábbi rendelete nem szabályozta teljes körűen és egységesen a helyi jelképek és a Kispest név használatát, indokolttá vált egy átláthatóbb és pontosabb rendelet megalkotása, szankciók megfogalmazása. Új elemként, nevesített jelképként szerepel a rendeletben a Kispest logó, amely az önkormányzat és szervei által leggyakrabban használt arculati elem.

Az átláthatóság szempontjából különösen fontosnak, a főváros talán legátláthatóbb rendeletének nevezte Gajda Péter polgármester az önkormányzati beruházások lebonyolításáról és beszerzések rendjéről szóló helyi rendeletet, amelyet a testület elfogadott.

Elfogadták a képviselők Közpark Kft. (Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft.) szervezeti és működési szabályzatát, amely igazodik az új vezető által elvégzett szervezeti átalakításokhoz, de legfőképpen technikai, illetve a nyári vis maior események kapcsán felmerült módosításokat tartalmazza.

Módosította a testület az önkormányzat tulajdonában lévő piacok (Kossuth tér és Gutenberg krt.) és vásárok Üzemeltetési Szabályzatát. Az új szabályozás szerint az önkormányzati tulajdonú árusítóhelyek részben, vagy teljes egészében, határozott időre albérletbe adhatók a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával, amennyiben a bérlő vállalja, hogy az albérletbe adott üzlet után 30 százalékkal magasabb bérleti díjat fizet. A rendeletalkotók szerint az albérletbe adás elősegítheti az árusítóhelyek (62) folyamatos üzemelését, ugyanakkor többletbevételt eredményez.

Meghosszabbította a képviselő-testület az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél biztosított 500 millió forintos folyószámlahitel-keretét 2016. december 31-ig.

Vezetői pályázatok meghirdetéséről is döntöttek a képviselők: kiírják a Kispesti Vagyonkezelő és Műszaki Szervezet igazgatói és a Kispesti Gyöngykagyló Óvoda intézményvezetői állását.

Az Új Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása után indokolatlan az önkormányzati tulajdonban lévő lakások eladási tilalma a Városközpont területén a Katica utca - Attila utca (jelenleg Áruház köz) - Simonyi utca - Bethlen utca által határolt területen, ezért döntöttek a képviselők a tilalom feloldásáról és az itt lévő mintegy 17 lakás eladhatóságáról.

Határoztak a képviselők a 42-es villamos vonalának meghosszabbítására készülő Szabályozási Terv véleményezési eljárásának ismételt megindításáról, a tervek módosításáról. Az előterjesztés szerint korábbi terv nem tartalmazta megnyugtató módon az Ady Endre út végének rendezését, ha a villamos aluljáró megépül. A jelenlegi 22,2 m szélességben műtárgyak elhelyezése korlátozottan lehetséges, így a felszíni forgalmi sávok, kerékpárút és gyalogos járda emiatt az előírásokhoz képest kisebb szélességgel alakítható ki. Ennek a helyzetnek a javítására az út szélességét az Endresz György utca és a Hofherr Albert utca között szakaszon 25 m-re javasolják növelni. A terv egyúttal az Ady Endre útról a Hofherr Albert utcára történő jobbra kisíves kanyarodáshoz helyet biztosít megfelelő lekerekítési sugárhoz. Ennek kialakítása jelenleg balesetveszélyes, így megtartása nem lehetett cél a terület szabályozása során. A főbb elemek mellett a tervet össze kellett hangolni az új Bozsik stadion terveivel és biztosítani kellett a Temető köz megfelelő kialakítását az új forgalmi helyzetre való tekintettel. A Puskás Ferenc utcában a temető kerítésével szembeni ingatlanok beépítési szabályait is a tervezett villamos pálya által kialakuló új közterületi viszonyokhoz igazították.

Úgy döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Ady Endre út 112. alatti, összesen 256 négyzetméter földszinti és 119 négyzetméter pinceszinti, valamint 170 négyzetméter alapterületű udvarral rendelkező ingatlant térítésmentes használatba adja a Magyar Vöröskereszt budapesti szervezetének. Az új használati szerződés 2016. januártól számított 5 éves határozott időtartamra szól. A helyiségeket szervezet feladatainak ellátására hasznosíthatja, valamint állandóan működő éjjeli menedékhelyet alakíthat ki szociális alap- és szakellátással.

Kivonta a testület az Ady Endre út 114. alatti területet a pályázaton értékesítendő ingatlanok közül. A területen közparkot alakított ki az önkormányzat. A döntéssel közpark marad a terület - jelentett ki a polgármester.

Kedvezményesen vehet bérbe az önkormányzati rendezvényeken is közreműködő Nevesincs Színházat fenntartó MIMOSZ Alapítvány a József Attila utca 74. alatti (volt BMI épülete) ingatlanból egy 182 négyzetméteres termet. A színház korábban az Eötvös utca 3-7. alatti 224 négyzetméteres helyiséget bérelte, szerződésük 2015. december 31-ig szólt. Az önkormányzati ingatlant a jövőben ugyancsak kedvezményesen a Kispesti Nehézatlétikai Sportiskola bérelheti.

Innovatív beruházás – így jellemezte Ferenczi István, hogy önálló hőközpont épül ki a Batthyány utca 5. alatti – önkormányzati tulajdonú – épületben. A jelenleg ugyanitt működő hőközpont az FKF Zrt. tulajdonában álló Batthyány utca 3. alatti épületet is kiszolgálja, a közös hőközpont fenntartása rugalmatlan, többletköltséggel jár.

Hosszas vitát eredményezett a Wekerlei Sporttelep pályázati kiírására vonatkozó előterjesztés, noha a polgármester jelezte, hogy nem a bérbeadásról, hanem pályázati kiírásról van szó. Az előterjesztés szerint a Sporttelepet – a közösségi célra használt terület és a főépületben található lakás kivételével – továbbra is bérleti konstrukcióban akarja üzemeltetni az önkormányzat, ezért ír ki rá pályázatot. Ferenczi István az egyeztetés és a biztosítékok hiányát tette szóvá, szerinte a nem kidolgozott az előterjesztés. A polgármester programjából idézett, számon kérve a sporttelep közösségi hasznosítását. Kertész Csaba alpolgármester visszautasította a kidolgozatlanságra vonatkozó megjegyzést, egyben elmondta, várja a Wekerlei Társaskör (WTE) koncepcióját a sportpálya 3000 négyzetméteres részének közösségi hasznosítására. Ékes Gábor a polgármesteri program és a napirend közötti ellentmondásra hivatkozva javasolta, hogy a testület vegye le napirendről a témát, ezt elutasították a képviselők. Gajda Péter polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs ellentmondás a napirend és a polgármesteri program között, a napirend arról szóll, hogy civil szervezetet von be az ön kormányzat a programba. Somlói Judit, a WTE elnöke jelezte felszólalásában, hogy pályázati kiírás esetén a társaskör szeretné figyelemmel kísérni a döntéshozatalt. Dr. Kiss Anna jegyző hosszasan ismertetve a bizottsági módosításokat, kijelentette, a 3000 négyzetméteres terület hasznosítása a WTE véleménye alapján történik majd. Zárszavában a polgármester hangsúlyozta, „közösségi használatról beszélünk, sportcélra fogjuk hasznosítani a területet.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás 2016. évi feladatellátásáról szóló megállapodás-tervezetet.

Támogatási szerződést köt az önkormányzat a Misszió Alapítvánnyal: 150 ezer forintot biztosít a mélyszegénységben élő emberek karácsonyi ünnepek alatti térítésmentes, étkeztetéséhez.

Elfogadta a testület a Kispest Környezetvédelmi Programjában megjelölt célok, feladatok 2012. december és 2015. október közötti időszakra vonatkozó megvalósításáról szóló beszámolót, és felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2017. december 31-íg meghatározott feladatok megvalósításáról.A képviselői kérdések között Dódity Gabriella a Szőlőskert református Óvoda sorsáról érdeklődött. A polgármester válaszában elmondta, személyesen nyitott arra, hogy támogassa az önkormányzat az óvoda építését, ugyanakkor a jelenleg ott működő Nevelési Tanácsadó elhelyezésével kapcsolatban nem jutottak dűlőre a Klikkel. Vinczek György alpolgármester hozzátette, a kerület nem zárta ki annak lehetőségét, hogy óvoda céljára átadja az épületet a református egyháznak, de fontos kérdés viszont, hogy hová költözzön a Nevelési Tanácsadó. Az önkormányzatnak nincs forrása egy másik épület sok tízmilliós felújítására, átalakítására.

Lazányi Ferenc a zsákos avar közterületi elszállításának időpontjáról kért tájékoztatást. Bán Zoltán, a Közpark ügyvezetője elmondta, a kft. 2015. december 15-ig megpróbálja elszállítani a hulladékot, ám lassítja a munkát, hogy a kerület egyes részein a lakosság a kerti zöldhulladékot is folyamatosan kihelyezi a közterületekre.

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.