2019. július 20., szombat, Illés

Vis maior támogatás vihar után

Kispest
2015. augusztus 12. szerda Írta: Csizmadia Viola

 

Egyebek mellett a júliusi viharkárokkal összefüggő vis maior támogatás igényléséről, az Almavirág tér felújítására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről és a Kispesti Sport Nonprofit Kft. végelszámolásának befejezéséről döntöttek a képviselők a szerdán tartott rendkívüli testületi ülésen. Az ülés elején egyperces néma felállással tisztelgett a képviselő-testület a múlt héten, 105 éves korában elhunyt Balázs András emléke előtt. Kispest legidősebb polgárát szerda délelőtt temették.

A zárt ülést követően arról döntött a testület, hogy segítségért fordul a Belügyminisztérium vis maior alapjához. A július 8-án tomboló vihar Kispesten is hatalmas pusztítást okozott, az oktatási-nevelési intézményekben – az Arany Óvoda, a Mese-Vár Óvoda, az Ady Endre Általános Iskola, a Gábor Áron Általános Iskola, az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Kós Károly Általános Iskola, a Pannónia Általános Iskola és a Deák Ferenc Gimnázium épületében – keletkezett károkat a Vamüsz 15 millió forintra becsülte. A kárösszeg nagyságára való tekintettel a kerület nemcsak a biztosítónál jelentette be a károkat, hanem a vis maior alaphoz is pályázatot nyújt be, ahol a biztosító által megtérített összegen felüli rész 70 százalékára kérhető támogatás. Gajda Péter polgármester hozzátette, hogy a júliusi ítéletidő összességében százmilliós nagyságrendű károkat okozott Kispesten. A közterületeken történt káresemények utáni helyreállítást az önkormányzat saját büdzséjéből kell fizetni, ezért várhatóan a Közpark Kft. költségvetését is módosítani kell majd.

Felhatalmazta a képviselő-testület a polgármestert, hogy folytassa le a véleményezési eljárást a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) jogharmonizációjáról. Az egyeztetési anyag összeállításánál a KVSZ már okafogyott bekezdéseinek törlése, jogszabályi hivatkozások javítása és a kapcsolódó helyi rendeletekkel történő összhang megteremtése volt a cél.

Együttműködési megállapodást, támogatási és kivitelezési szerződést köt az önkormányzat az Almavirág tér útépítési és zöldfelületi megújítására a Wekerlei Társaskör Egyesülettel (WTE). A tervezet szerint a tér megújítása több ütemben történik majd: elsőként az útépítési munkák, majd a zöldfelületi munkák készülnek el, és további növények ültetését is tervezik. Az önkormányzat 15 millió forinttal támogatja a kivitelezést, továbbá vállalja, hogy elvégezteti az út- és kertépítészeti munkákat, és lefolytatja a kivitelező kiválasztására irányuló eljárást. Az útépítési munkákat az önkormányzat, a zöldfelületi munkákat pedig a WTE fogja kiegyenlíteni. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága és a WTE 2014 decemberében kötött támogatási szerződést, amelynek alapján a WTE 4 millió forint vissza nem térítendő támogatásra jogosult, és 444 ezer forint saját erővel kell rendelkeznie. A WTE-t terhelő önrész összegét az önkormányzat támogatási szerződéssel bocsátja a WTE rendelkezésére. A munkálatokkal 2015. november 30-ig kell elkészülni, a téren kialakított zöldfelület és burkolatok kezelése, üzemeltetése az önkormányzat kötelezettsége. A pályázati kiírás és a beérkező pályázatok elbírálása a WTE-vel egyeztetve történik majd.

Módosították a képviselők a Közpark Kft.-vel kötött szerződést, amely eredetileg úgy rendelkezett, hogy a támogatási összeget az önkormányzat havi 19,6 millió forintos részletekben folyósítja. A július 8-i viharkárok elhárítása azonban rendkívüli kiadásokkal terhelte meg a kft.-t, amely kérte a szeptemberre, októberre és novemberre esedékes összegek átcsoportosítását.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. kerületi tagintézménye igazgatói álláshelyének betöltésére Juhász Katalin kinevezését támogatja. Juhász Katalin 28 éve dolgozik a kerületben, és 19 éve igazgatja a Kispesti Nevelési Tanácsadót.

Határozatot fogadtak el a képviselők a Kispesti Sport Nonprofit Kft. végelszámolási eljárásának befejezéséről, az ehhez szükséges 6,5 millió forint átutalásáról. Elfogadta a testület a társaság végelszámolási zárómérlegét, valamint az ehhez kapcsolódó könyvvizsgálói zárójelentést, vagyonfelosztási javaslatot, adóbevallásait, a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló zárójelentést, továbbá a társaság cégjegyzékből történő törlését is.

 

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.