2019. július 18., csütörtök, Frigyes

Két új díszpolgára van Kispestnek

Kispest
2015. június 12. péntek Írta: Csizmadia Viola

 

Nikmond Beáta Munkácsy-díjas szobrászművész és dr. Istvánfi Sándor címzetes főjegyző kapott díszpolgári címet 2015-ben. Kispestért Díjat tízen, Dicsérő Oklevelet tizenöten, pedagógus kitüntetést nyolcan vehettek át a KMO Művelődési Házban megrendezett ünnepségen. Kispestért Oklevelet kapott a Wekerletelepi Szent József Plébána Karitász szervezete. Az ünnepi műsorban közreműködött Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Kispesti Vegyeskar „Gyöngyvirág”, valamint Szabó Máté, a Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diákja.

A település 144. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi képviselő-testületi ülés elején Kispest polgármestere köszöntötte a jeles esemény alkalmából Kispestre érkezett bolgár, lengyel, szerb és török testvérvárosok delegációit, valamint a kitüntetetteket. Gajda Péter arról beszélt, hogy a kerület fejlődése nehezen képzelhető el az itt dolgozók munkája nélkül, a városvezetéssel közös erőfeszítéseik eredményei a múlt sikerei és a jövő fejlesztései. Sokan vannak, akiknek megköszönhetjük a munkát – hangsúlyozta.

A polgármester Burány Sándor országgyűlési képviselővel és Vinczek György alpolgármesterrel együtt adta át a Kispest Díszpolgára címmel járó, a kerület címerének rajzolatával díszített arany emlékgyűrűt és kitűzőt dr. Istvánfi Sándor címzetes főjegyzőnek, a Polgármesteri Hivatal nyugalmazott jegyzőjének, majd az alpolgármesterrel és Dr. Hiller István parlamenti képviselővel, az Országgyűlés alelnökével Nikmond Beáta Munkácsy-díjas szobrászművésznek nyújtotta át a kitüntetést.

Kispestért Díjjal tüntette ki a testület Bayer Judit nívódíjas koreográfus-táncpedagógust, az Art's Ok táncstúdió vezetőjét, Bohus Gábort, a Kispesti Pedagógiai–Szakmai Szolgáltató Kabinet pedagógiai munkatársát, Büki Katalint, a Kispesti Eötvös József Általános Iskola tanítóját, napközis nevelőjét, Elekesné Ihász Ibolyát, a Polgármesteri Hivatal nyugalmazott irodavezetőjét, Gombos Veronikát, a Polgármesteri Hivatal rendezvényszervezőjét, dr. Hidasi Zsuzsannát, a Kispesti Egészségügyi Intézet fül-orr-gégészeti osztályának főorvosát, Karácsonyné Kiss Máriát, a Kispesti Bolyai János Általános Iskola tanítóját, Rochyné Draskovits Liliant, a Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola gyógypedagógusát, Takács Györgyöt, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. kerületi Tagintézményének gyógypedagógusát és Tóth Józsefnét, a Polgármesteri Hivatal adóügyi előadóját.

Dicsérő Oklevelet adott át a polgármester és Dr. Kiss Anna jegyző Borné Zsirai Zsuzsannának, a Polgármesteri Hivatal Ügyviteli csoportja iktatójának, Csontos Erzsébetnek, a Bokréta Bölcsőde vezetőjének, Fazekasné Rédly Katalinnak, a Kispesti Kós Károly Általános Iskola történelem-német szakos tanárának, Gyulai Anitának, a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ munkatársának, dr. Horváth Ágnesnek, a Polgármesteri Hivatal irodavezetőjének, dr. Kissné dr. Kada Zsuzsannának, a Polgármesteri Hivatal csoportvezetőjének, Kupecz Gabriellának, a Kispesti Egészségügyi Intézet szakasszisztensének, Lévay Istvánnénak, a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár információs munkatársának, Molnár Gabriellának, a Polgármesteri Hivatal építéshatósági ügyintézőjének, Nagy Gábornak, a Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda igazgatójának, Pestiné Marsó Ágnesnek, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőjének, Schönek Brigittának, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat munkatársának, Szabóné Gábor Anikónak, a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettesének, Tóth Csillának, a Kispesti Bolyai János Általános Iskola magyar–angol szakos tanárának, valamint Zsírosné Engler Rozáliának, a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola német szakos tanárának.

Nyolc pedagógus vehetett át elismerést a polgármestertől és Szujkó Szilviától, az oktatási bizottság elnökétől.

Együttnevelő Pedagógus Elismerő Oklevelet vehetett át Csanki Erzsébet, a Kispesti Arany Óvoda pedagógusa és Lénártné Selyem Erika, a Kispesti Gábor Áron Általános Iskola tanítója.

Kiemelkedő Pedagógiai Tevékenységért Elismerő Oklevelet kapott Sárközi Ilona, a Kispesti Tarka-Barka Óvoda pedagógusa és Somogyiné Tildy Zsuzsa, a Kispesti Pannónia Általános Iskola tanítója.

Kispest Gyermekeiért Elismerő Oklevélben részesült Nagyné Hidvégi Gabriella, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. kerületi Tagintézményének klinikai szakpszichológusa és Rátkai Istvánné, a Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda dajkája.

Polgármesteri Dicsérő Oklevél kiemelkedő pedagógiai tevékenységért elismerést kapott Czirjákné Kocsis Ibolya, a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola tanítója és Szabó Ferencné, a Kispesti Ady Endre Általános Iskola nyugalmazott tanítója a Nyugdíjas Pedagógusok Kispesti Egyesületének elnöke.

 

Kispestért Oklevelet kapott a Wekerletelepi Szent József Plébánia Karitász szervezete.

Az ünnepi testületi ülés zárásaként a testvérvárosok küldöttségeit köszöntötték: Gajda Péter polgármester és Vinczek György alpolgármester Kispest elismerő oklevelét és a kerület ajándékát adta át Mariana Cekovának, Smolyan alpolgármesterének, Waclaw Gregoryknak, Krzeszowice polgármesterének, Saša Todorovićnak, Zombor polgármesterének és Ramazan Öztürknek, Pendik alpolgármesterének.

Az ünnepséget követően a testvérvárosi delegációk az Atatürk parkba látogattak, ahol megtekintették a testvérvárosi ifjúsági csereprogram elmúlt 10 évét bemutató kiállítást. A 2005-ben kezdődött csereprogram közös célja a különböző országok fiataljai közötti baráti kapcsolatok kialakítása, a nemzeti és a nemzetiségi értékek megismerését, befogadását és megőrzését célzó együttműködés kiépítése. Különösen fontos az európai integráció ügyének elősegítése és az európai normák megismerése.
Éves rendszerességgel kerül sor a partnerországok kultúrájának, nemzeti örökségének megismerését célzó közös ifjúsági csereprogramra.
Az eddigi tevékenység lehetővé tette a nemzeti kisebbségek identitásának megőrzését célzó programok támogatását, az oktatási intézmények együttműködését, valamint az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok cseréjét. Ez utóbbi eredményeként Kispest Önkormányzata már számos, az Európai Unió által támogatott projektet valósított meg.
Az évente megismétlődő nyári diákcsereprogram keretében eddig összesen 836 kispesti diák nyaralhatott Törökországban, Horvátországban, Bulgáriában, Lengyelországban és Szerbiában, valamint 839 külföldi diák látogathatott Budapestre és a Balatonhoz.


© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.