2019. július 20., szombat, Illés

Egyeztetés a wekerletelepi vízmérők felszereléséről

Kispest
2015. június 09. kedd Írta: Csizmadia Viola

 

Gajda Péter polgármester hamarosan önálló képviselői indítványban kezdeményezi a Fővárosi Közgyűlésben a wekerletelepi vízórák felszerelésére a méltányosabb teherviselés kialakítását a Fővárosi Vízművek és a fogyasztók között – született meg a döntés azon a megbeszélésen, amelyet a kispesti városvezető hívott össze.

A megbeszélésen résztvevő Gajda Péter polgármester, György István, Budapest Főváros kormánymegbízottja, Kovács Bence, a kerületi kormányhivatal vezetőjével, Patek Gábor, Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője, valamint Bernát Péter kabinetfőnök egyetértettek abban, hogy az évek óta fennálló kedvezőtlen műszaki adottságok a Wekerletelepen a mai napig több száz ingatlant érintenek, és olyan állapotokat teremtettek, amelyek műszaki kezelése mellett jogi megoldásokat és egyedi elbírálásokat is igényel. A megbeszélést többek között az is indokolta, hogy amennyiben a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi törvény alapján 2015. december 31-ig az átalánydíjas felhasználási helyeken nem történnek meg a vízmérők felszerelése, akkor a törzshálózatba történő bekötés egyéb szabályai kimondják, hogy megállapodás hiányában új bekötés válik szükségessé, és a járási hivatal a szomszédos ingatlanra vízelvezetési szolgalmat is alapíthat.

A kormánymegbízott felajánlotta segítségét abban, hogy szükség esetén megszervez egy közös egyeztetést a Kormányhivatalban a Fővárosi Vízművek Zrt. illetékesei és az önkormányzat között, a problémák mielőbbi orvoslására. Ezzel párhuzamosan Gajda Péter polgármester önálló képviselői indítványban kezdeményezi a Fővárosi Közgyűlésben wekerletelepi vízórák felszerelésére a méltányosabb teherviselés kialakítását a Fővárosi Vízművek és a fogyasztók között.

A résztvevők elfogadták az ügyben eljáró Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda javaslatait, hogy a Fővárosi Vízművek teremtse meg a szükséges pénzügyi és technikai eszközöket arra, hogy 12, vagy 24 havi részletben fizethessék meg a fogyasztók a kötelező órafelszereléssel összefüggő munkálatok költségeit, amelyet a mindenkori számlába építsen be a szolgáltató. A szakiroda ezen kívül javasolja, hogy hosszabbítsák meg újabb 1+1 évvel a fogyasztók rácsatlakozásának véghatáridejét, mivel jelenleg sem a fogyasztók, sem a Fővárosi Vízművek nem tud jó műszaki megoldásokat javasolni a helyzetre ilyen rövid idő alatt.

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.