2019. szeptember 18., szerda, Diána

Maratoni testületi ülés anyák napja előtt

Kispest
2015. április 30. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

Intézményvezetői pályázat (Puskás iskola) véleményezése, a Kispest Díszpolgára elismerő cím, valamint a Kispestért Díj és elismerő oklevél adományozása, a kerületi rendőrkapitányság és dél-pesti katasztrófavédelem és más közhasznú civil szervezet, önkormányzati intézmény tavalyi munkájának értékelése, az Illatos úti környezetszennyezés ügye is szerepelt a kispesti testület április utolsó napjára összehívott ülésén. A napokban elhunyt kispesti díszpolgárra, Kovács Ignácra emlékeztek képviselők a testületi ülés elején.

A BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság, Dél-pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesület 2014. év tevékenységéről szóló beszámolókat és a Kispesti Készenléti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elszámolását is elfogadta a testület. A napirend kapcsán Plánk Róbert kerületi rendőrkapitány megköszönte az önkormányzat támogatását és a napi együttműködést, amely hozzájárult a sikeres, eredményes és hatékony munkához. Kérdésekre válaszolva Plánk Róbert elmondta, hogy a kerületben működő térfigyelő kamera folyamatos felügyelete megoldott, de nem kizárt, hogy szükség lesz a létszámbővítésre, hiszen a kerület 53 kameráját jelenleg egy szakember figyeli.

A Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság egyetértésével 2015-ben működésre a Kispesti Készenléti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 millió 650 ezer forint, míg a Dél-pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesület 350 ezer forint önkormányzati támogatást kap.

A Kulturális, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság javaslatára az önkormányzat meglévő elismerési rendszere kibővült a Szociális gondoskodás területén végzett kiemelkedő munkáért Elismerő Oklevéllel.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, intézmények (Gazdasági Ellátó Szervezet, Kispesti Egészségügyi Intézet, Kispesti Uszoda, Kispesti Munkásotthon, Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, Vagyonkezelő Műszaki Szervezet) 2014-es működésének belső ellenőrzéséről szóló jelentéseket.

Kránitz Krisztián, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának elnöke az önkormányzat gazdálkodásáról elmondta, megfelelően gazdálkodott a kispestiek adóforintjaival, így a bevételi terveket 105 százalékkal, a kiadásokat 95 százalékkal teljesítette.

Elfogadták a képviselők a kerület 2015-2019 közötti időszakra szóló gazdasági programját, amelyben meghatározták azokat a célokat, feladatokat, amelyek a költségvetéssel összhangban a helyi társadalmi, gazdasági, környezeti adottságok figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A folyamatosság biztosítása mellett a programban nagy hangsúlyt kap a megújulásra való képesség, a kreatív megoldások keresése és alkalmazása. Dódity Gabriella kérdésére Gajda Péter elmondta, hogy készül cselekvési terv a polgármesteri és a gazdasági program ütemezésére és összehangolására.

Módosították a képviselők a Kossuth téri és a Gutenberg körúti piacok elárusító helyeinek bérleti és a piaci szolgáltatások díjait. Az emelés jelen esetben 8 százalékos, ami figyelembe veszi a piacok rossz műszaki állapotát, illetve a kis piac kisebb forgalmát. A most meghatározott összeg, bár emelésről van szó, mégis csupán 25 százaléka a 2014 áprilisában drasztikusan csökkentett korábbi bérleti díjaknak. A napirend vitájában Dódity Gabriella nem értett egyet a díjemeléssel és javasolta, készüljön átfogó fejlesztési koncepció a két piac felújítására. Ferenczi István, a piacon dolgozók véleményére utalva elmondta, az emelés mértéke elfogadható az árusok számára.

Elfogadta a testület Szatury Kolos javaslatát, készüljön elszámolás, hogy a bérleti díjakból mennyit fordított az önkormányzat a piacok felújítására.

Meghatározták a képviselők az önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezete igazgatói pályázatának feltételeit és kiválasztották az elbírálásban közreműködő bizottság tagjait.

Hivatalosan is visszavonta a képviselő-testület a Napraforgó és a Mézeskalács óvodák átszervezéséről szóló tavaly decemberi határozatát. Mint ismert, a testület korábban, gazdaságossági okokra hivatkozva a két intézmény összevonását tervezte. Gajda Péter a napirend kapcsán elmondta, hogy az összevonás semmiféle hátránnyal sem járt volna sem a gyerekeknek, sem a szülőknek, sem pedig a pedagógusoknak. Reagálva Dódity Gabriella észrevételére, mely szerint kár volt feszültséget, pánikot kelteni hangsúlyozta, az önkormányzatnak minden esetben kötelessége végiggondolni az intézmények költséghatékony gazdálkodását. Örvendetes tény, hogy az önkormányzat jelenleg abban a helyzetben van, hogy a nyugalom érdekében le tudott mondani korábbi elképzeléséről és lemondjon az összevonással együtt járó megtakarításokról.

Mintegy 5,5 millió forintot biztosít az önkormányzat a 2013 áprilisában kötött „Budapest integrált Szennyvízelvezetése” című közös fővárosi projekt első szakaszának kibővítésére, amellyel a Vak Bottyán utca hiányzó szakaszai, csaknem 780 fm, is megépülhet.

A testület döntése értelmében időszakos térítésmentes használatba került a Kós Károly 9. szám alatti, nem lakáscélú 66 négyzetméteres önkormányzati ingatlan, ahol a Fővárosi Vízművek átmeneti jelleggel, két hónapig ügyfélszolgálati irodát üzemeltet majd. Somogyi Lászlóné képviselő szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a wekerletelepi vízmérőórák felszerelését lehet majd intézni hetente két alkalommal.

A IV. kispesti közösségi kert létrehozásához szükséges terület térítésmentes használatba adásáról is határoztak a képviselők. Az új kertet az Eötvös utca – Kosárfonó utca közötti 1213 négyzetméteres parkrészen (régi KRESZ-park) alakítanák ki, amelyet egy megállapodás értelmében a Városi Kertek Közhasznú Egyesület üzemeltetne.

Az önkormányzati tulajdonú Batthyány utca 5. szám alatt önálló hőközpont létrehozásáról is szavaztak a képviselők. A Vamüsz kezdeményezésére a Főtáv Zrt. ajánlatot tett az épületben lévő régi hőközpont lebontására, és egy modern, új megépítésre annak fejében, hogy a szolgáltatást az elkövetkező hét esztendőben a ház fenntartja hőszolgáltatási jogviszonyát a szolgáltatóval.

A kispesti általános iskolák kérésére, a városháza Humánszolgáltatási Irodájának javaslatára intézményenként idén is 100-100 ezer forintot kapnak tanulmányi kirándulások egyszeri támogatására. Ez a kerület 11 iskolájára összesen 1,1 millió forintot jelent.

Hozzájárultak a képviselők a Kispesti Uszoda kertjében lévő focipálya elbontásához, illetve ezzel egy időben úgy döntöttek, hogy a Kispest Sportegyesület Magyar Röplabdaszövetség pályázatán elnyert 15 millió forintból multifunkcionális strand-sportlétesítmény kialakítását támogatja az uszoda kertjében. A napirend kapcsán Ékes Gábor sajnálatát fejezte ki, hogy a korábban beígért kültéri medence nem épül most meg. Gajda Péter szerint a most támogatott projekt nem zárja ki, hogy a medence később megépüljön.

Jóváhagyta a képviselő-testület a Humánszolgáltatási Iroda javaslatát, így Kispest önkormányzata is pályázik a kormány gyermekszegénységi programjában meghirdetett nyári étkeztetési akcióra Ennek keretében a szünidő ideje alatt is, 43 napon keresztül meleg ételt adnak majd az arra rászoruló gyerekeknek. A szociális étkeztetést szervezet keretek között, a nyári napközis táborban oldják meg.

Polgármesteri tájékoztatót hallgattak meg a képviselők a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telephelyén kialakult környezetszennyezésről, annak Kispestet, elsősorban Wekerlét és a szomszédos Pesterzsébetet, valamint a Ferencvárost érintő negatív következményeiről. Gajda Péter úgy látja, hogy napról napra változik, talán jó irányba a helyzet. Nem az a cél, hogy pánikhangulatot teremtsenek, vagy felelősöket keresgéljenek, hanem, hogy mielőbb megoldás szülessen.

A napokban olyan kormányzati elhatározás született, hogy több mint 1-1,2 milliárd forint lesz majd a veszélyes hulladék elszállítására. A teljes kármentesítésről most még nincs szó. Légszennyeződés ügyében felvetődött az a javaslat, hogy a három kerület (IX., XIX., XX.) közösen szerezzen be egy légszennyezés-mérőt, így látható lesz, van-e tényleges légszennyezettség a területen. Határozat született arra, hogy legyen közmeghallgatás a szakemberekkel és a kormányzat képviselőivel. Ezen kívül elvi határozat született arról, hogy legyen mintavétel a fertőzött terület közelében lévő kútból, amely iránymutatást ad arra, fertőződött-e a víz Kispest közelében.

 

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.