2019. szeptember 18., szerda, Diána

Óvodák további bővítésére pályázik a kerület

Kispest
2015. március 26. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

 

Többek között civil szervezeteknek szóló pályázatokról, a nyári táboroztatás támogatásáról, üres ingatlanok hasznosításáról, szervezeti változásokról, óvodai férőhelyek bővítéséről döntött márciusi ülésén a képviselő-testület. Lekerült a napirendről a Napraforgó óvoda és a Mézeskalács óvoda összevonásának terve, óvodák további bővítésére pályázik a kerület.

Rendeletet alkotott a képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, illetve azok igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról. Ennek megfelelően az önkormányzat továbbra is biztosítja az előírt szociális ellátási formákat (pl. óvodai, bölcsődei ellátás, közétkeztetés, idősek gondozása stb.), és eleget tesz a gyermekek védelméről szóló törvényben foglaltaknak (családsegítés, idős- és fogyatékos-gondozás). Dr. Kiss Anna jegyző szóbeli kiegészítésében felhívta a figyelmet, hogy az eddig megszokott szolgáltatások megmaradtak és megalakul a szociális kerekasztal. A vitában Ferenczi István képviselő a gyermekétkeztetés szülőket érintő 6,8 százalékos emelése esetén hiányolta a tavalyihoz hasonló önkormányzati átvállalást. Vinczek György ezzel kapcsolatban elmondta, a tapasztalat az, hogy a szülők hajlandóak nagyobb terhet vállalni akkor, ha a közétkeztetés színvonalában érzékelhető a változás.

 

Az eddigi tapasztalatokhoz igazították a képviselők a KöKi Terminál melletti egyes területeken bevezetett „Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel!” forgalmi rendhez kapcsolódó engedélyek kiadásának rendjét. A rendszeresen és igazoltan szolgáltatást végzőkkel, a szélesebb rokoni körhöz tartozókkal, valamint az ingatlant bérlőkkel bővült az általános behajtási engedélyt igényelhetők köre. Ezen kívül öt úgynevezett vendégkártyát kaphatnak a területen lévő üzlettulajdonosok.

 

A módosító javaslatok, észrevételek (Dódity Gabriella, Ékes Gábor, Ferenczi István, Lazányi Ferenc, Szathury Kolos, Varga Attila, Vinczek György) sokasága ellenére elfogadta a testület az önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló előzetesen beterjesztett rendelettervezetét, amely további lehetőséget biztosít a közérdekű adatok hozzáféréséhez, a közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok megismeréséhez. Ez a rendelet szabályozza többek között a képviselők vagyonnyilatkozatainak, az önkormányzati testületi és bizottsági ülések, szerződések dokumentumainak közzétételét. Az önkormányzat hivatalos oldala továbbra is a www.kispest.hu. A vitában elnöklő Gajda Péter elmondta, a tapasztalatok összegzése után későbbiekben kerüljön majd sor a rendelet módosítására.

 

Rendeletben határozták meg a képviselők a Kispesti Polgármesteri Hivatal ez évi munkarendjét. Ennek megfelelően a nyári igazgatási szünet 2015. július 20. és augusztus 21. közé, míg a téli 2015. december 28. és 2016. január 3. közé esik, valamint a hivatal dolgozói október 30-án mentesülnek a munkavégzés alól.

 

Mivel a Nemzetgazdasági Minisztérium idén februárban óvodai férőhelybővítésre pályázatot írt ki, a képviselő-testület három óvodát (Mese-Vár, Tarka-Barka, Mézeskalács) választott ki a részvételre. Az óvodák bővítésére előzetes tervezői költségvetés is készült. A pályázatokról 2015 májusában hoz döntést a minisztérium, a beruházásoknak 2016 decemberéig kell befejezni. Az önkormányzat támogatja a 153 millió 270 ezer forint önrész biztosítását. Gajda Péter szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy szorítja a határidő az önkormányzatot, de még így sincsenek pontos adatok arról, hogy valójában hány férőhelyet kell még az önkormányzatnak biztosítania. Ezzel párhuzamosan felhívta kormányzati kapcsolatokkal rendelkező képviselőtársainak a figyelmét, lehetőségeikhez mérten támogassák, hogy a kerület sikeres legyen ezeken a pályázatokon, hiszen közös az érdek, azoknak a gyerekeknek az elhelyezése, akik szándékuk és önhibájukon kívül kényszerülnek már három évesen az óvodába.

 

A törvényi változásokhoz igazodva ( kormányzati intézkedés, hogy a 100 fő alatti szervezetek nem működhetnek önálló gazdálkodóként) a képviselők döntöttek arról, hogy a Kispesti Uszoda, illetve a Vamüsz gazdasági ügyeit egy munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás keretében 2015. április 1-jétől a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) látja el, amelyhez módosították a három szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát is. Ehhez kapcsolódóan április elsejétől megszűnik a KMO önálló gazdálkodása is, így ezt a feladatot, az intézménnyel együttműködve, a hivatal pénzügyi és gazdasági irodája végzi majd.

 

Döntöttek a képviselők arról, hogy a Vak Bottyán-Simonyi-Bartók Béla út által határolt beépítetlen terület bérbeadási hasznosítására munkacsoportot hoz létre. A szervezéssel Lackner Csabát, a Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság vezetőjét bízta meg a testület. A terület hasznosítása 2013 óta van napirenden, azóta csak két elképzelés érkezett ingyenes parkoló létesítésére.

 

Testületi döntés értelmében a Wekerlei Bocsa Sportegyesület, kedvezményesen, havi 100 ezer forint bérleti díj ellenében veheti bérbe a Mészáros Lőrinc utca 25. szám alatti, 817 négyzetméteres telken lévő majd 300 négyzetméteres ingatlant. Ékes Gábor a vitában elmondta, továbbra is azt támogatná inkább, hogy egy nagyobb társadalmi támogatottságú tevékenység legyen az ingatlanban, és a bérbeadás határideje maximum egy év legyen. Lazányi Ferenc korábbi tapasztalatokra és a lakossági visszajelzésekre hivatkozva aggodalmát fejezte ki, hogy az önkormányzat nem tudja majd megakadályozni, hogy itt egy „illegális kocsma” működjön. Gajda Péter szerint azonban bízni kell a hivatal erejében, hiszen minden lehetősége adott az olyan tevékenység megakadályozására, amelyre nem adott engedélyt a tulajdonában lévő ingatlanban. Szathury Kolos az épület amúgy is rossz műszaki állapotának további rohamos romlásáért emelt szót.

 

Újabb egy éves időszakra (2015. április 1-jétől 2016. március 31-éig) kötött együttműködési megállapodást a kerületi önkormányzat a Budapesti Rendőrkapitánysággal a közterületi térfigyelő-rendszer működtetéséről. A korábbi megállapodást a rendszámfelismerő kamerák rendőrségi működtetésével egészítették ki. Ehhez kapcsolódóan megújították azt a megállapodást, amely a rendőrkapitány által elrendelt és igazolt túl-szolgálat finanszírozását minden hónapban egymillió ötszázezer forinttal támogatja az önkormányzat.

 

Támogatói szerződések aláírásával értettek egyet a képviselők. Így a Kispesti Atlétikai Centrum (KAC-pálya), két részletben kap támogatásként 2,5 millió forintot, amely az önkormányzat hosszú távú terveihez illeszkedve segíti annak működését. Szathury Kolos és Lazányi Ferenc a vitában méltánytalannak tartották a KAC-pálya kiemelt támogatását a többi kispesti sportegyesülettel szemben.

 

Elfogadta a képviselő-testület a Kispesti Egészségügyi Intézet 2015-2018 közötti stratégiai elképzeléseit azzal a kitétellel úgy, hogy az évenkénti költségvetés elkészítésekor ezeket figyelembe veszi.

 

Néhány pályázat kiírásáról döntöttek a képviselők. Az Egészségmegőrző és betegségmegelőző programok megvalósítására szóló pályázatra április 25-ig lehet majd jelentkezni, amelyre három millió forintot szán majd az önkormányzat. De meghirdeti az önkormányzat a civileknek szóló pályázatát is, amelyre idén is hat millió forintot szánnak. Ebben az évben pedig 11 millió forinttal támogatja a nyári táborozást a testület.

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.