2019. szeptember 18., szerda, Diána

Az új szociális ellátás legfontosabb tudnivalói

Kispest
2015. március 01. vasárnap Írta: Csizmadia Viola

 

Az utóbbi időben, élénk társadalmi érdeklődés mellett alakult át alapvetően a hazai segélyezési rendszer 2015. március elsejétől. Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésén rendeletet alkotott az ezt felváltó települési támogatásról. Az új ellátási rendszerről a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Szociális Információs Ügyfélszolgálatánál tájékozódhatnak ügyfélfogadási időben.

A segélyezési rendszer alapvetően átalakul 2015. március 1-jétől: ettől az időponttól az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás) a Kormányhivatal kerületi hivatalának hatáskörébe kerül, egyidejűleg a rendszeres szociális segély, mint ellátási forma megszűnik. Ugyancsak megszűnik a normatív lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, az önkormányzati segély, a méltányossági ápolási díj, valamint a méltányossági közgyógyellátás is.

Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésén rendeletet alkotott a települési támogatásról, amelyben arról döntött, hogy új adó bevezetése nélkül, kizárólag a saját bevételei terhére a következő települési támogatási formákat biztosítja a Budapest Főváros XIX. kerületében bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Kispesten élő rászoruló személyek részére:
- rendkívüli települési támogatás
- adósságcsökkentési támogatás
- ápolási támogatás
- gyermekszületési támogatás
- gyógyszertámogatás
- lakhatási támogatás
- temetési támogatás

A felsorolt támogatások iránti igényt bejelenteni kizárólag a települési támogatásról szóló rendeletben meghatározott, kitöltött formanyomtatványon lehet:
- személyesen benyújtva Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Irodájára
vagy
- postai úton beküldve a Polgármesteri Hivatal postacímére (1195 Budapest, Városház tér 18-20.).

Nem részesülhet:
- ápolási támogatásban az, aki a Kerületi Hivatal által megállapított ápolási díjban részesül,
- gyógyszertámogatásban az, aki alanyi, normatív vagy méltányossági jogcímen jogosult közgyógyellátásra, továbbá az, aki a méltányossági közgyógyellátás megállapítására irányuló kérelmét 2015. február 28-ig benyújtotta és jogosultságának vizsgálata még folyamatban van,
- lakhatási támogatásban, aki a 2014. december 31-ig benyújtott kérelme kapcsán lakásfenntartási támogatásra jogosult,
- adósságcsökkentési támogatásban, akinek adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultsága 2015. február 28-ig megállapításra került.

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.