2019. március 24., vasárnap, Gábor és Karina

Véget ért az év a képviselőknek

Kispest
2014. december 10. szerda Írta: Csizmadia Viola

Többek között szociális ügyekről, a 2015. év elejének átmeneti gazdálkodásáról, a Bozsik stadion sorsáról, valamint az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjáról döntöttek a képviselők a decemberi rendkívüli ülésen.

Döntöttek a képviselők az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjáról. Ennek értelmében a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, költségtérítéssel együtt havi bruttó 96 ezer, a bizottsági elnököké bruttó 233 ezer 600, a bizottsági tagoké bruttó 156 ezer 600 és a tanácsnokoké bruttó 233 ezer 600 forint.

Rendeletet fogadtak el a képviselők arról, hogy 2015. évi költségvetés elfogadásáig az önkormányzat átmeneti gazdálkodását a polgármester koordinálja, a bevételeket beszedeti, a kiadásokat finanszírozza.

 

Mivel az önkormányzat és a WHITEHALL'S Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között 2005. január 1-jén hatályba lépett szerződés 2015. január 1-jén megszűnik, ezért a képviselők elfogadták, hogy ezt követően a (korábbi TVKispest) televízió működtetéséről az önkormányzat saját maga kíván gondoskodni, és erről bejelentést tesz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál, amellyel a polgármestert bízta meg.

Még a napirendek tárgyalásakor is zajlottak az egyeztetések az önkormányzat és a nemzeti vagyonkezelő között arról, hogy milyen feltételekkel kerüljön vissza a Bozsik stadion az állam tulajdonába. Mint a testületi előterjesztésben olvasható: a magyar állam nevében a tulajdonosi jogokat ellátó Kincstári Vagyoni Igazgatóság és az önkormányzat között 2007. június 18-án létrejött, „a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés alapján a Bozsik stadion sporttevékenységre az önkormányzat tulajdonába került. Ezt követően 2010 márciusában az önkormányzat hozzájárulás alapján a sportcélú ingatlant ingyenesen, a használó MFA Nonprofit Kft. tulajdonába adta elidegenítési és terhelési tilalommal 2030. március 30-áig.

A kormány Nemzeti Stadionfejlesztési Programjában azonban szerepel a Bozsik stadion bővítése, átépítése, így ez év novemberében az állam tulajdonba-vételi határozatot hozott az ingatlanra, és kérte az eredeti állapot helyreállítását, valamint a meglévő szerződések felbontását.

Gajda Péter a vitában elmondta, hogy a látszólag egyszerű ügymenetben az önkormányzat arra törekszik, hogy olyan teljes körű szerződéseket írjon alá, amelyek egyértelműek, pontos elszámoláson alapszanak és az önkormányzat javát szolgálják, az abban foglaltak később sem vitathatóak, számon kérhetőek.

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.