2019. július 18., csütörtök, Frigyes

Megkezdte az érdemi munkát az új kispesti testület

Kispest
2014. november 21. péntek Írta: Csizmadia Viola

 

Mintegy 45 napirenddel megkezdte a kispestiekért végzett önkormányzati munkáját a 2014. október 12-ei választások után megalakult képviselő-testület. A képviselők többek között személyi változásokról, szociális ügyekben benyújtott kérelmekről, rendeletmódosításokról, bölcsődei, óvodai új férőhelyekről, munkahelyekről döntöttek, valamint vezetői pályázatok kiírásáról a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálatnál, illetve a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnél.

A testületi ülés elején Fekete László bejelentette a 12 tagú MSZP-DK-Együtt-PM frakció megalakulását. Ezek után a nyilvánosság kizárásával személyi kérdésekről, bizottsági alelnökök és tagok megválasztásáról tárgyaltak a képviselők, majd döntöttek a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet (Vamüsz) igazgatójának és a Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. (Közpark) ügyvezetőjének visszahívásáról, valamint vezetői pályázatok kiírásáról a Vamüsz és a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat élére. Ezzel egy időben megválasztották a Közpark új ügyvezetőjének Bán Zoltánt, aki korábban már állt a Kft. élén. A testület határozatot hozott a Kispesti Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli, végelszámolással való megszüntetéséről is.

Az Egyesített Bölcsődék vezetőjének kérésére, a gyerekek jobb ellátása érdekében egyetértettek a képviselők azzal, hogy 2015. január elsejétől a bölcsődei étkezés térítési díjai 5 százalékkal emelkedjenek. Ennek indoka, hogy 2012 januárja óta nem volt nyersanyagnorma-emelés, holott az élelmiszerárak azóta sokat emelkedtek. Így a napi négyszeri étkezés térítési díja 450 forintról 470 forintra emelkedik. Ferenczi István felvetésére Gajda Péter polgármester a napirend kapcsán elmondta, tudomása szerint a kerületben nincs bölcsődei férőhelyhiány, mindenkit fel tudnak venni az intézmények. A polgármester kiemelte azt is, hogy más önkormányzatokkal ellentétben Kispesten eddig sem, és szándékai szerint ezután sem kell térítési díjat fizetni a bölcsődei ellátásért, így ez a mérsékelt emelés elviselhető terhet jelenthet a családoknak.

A képviselők elfogadták az új testület, illetve módosították a Kispesti Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ). A testület SZMSZ-ének módosítása, a korábbi sok „toldozgatás-foldozgatás” után már időszerű volt – jegyezte meg dr. Kiss Anna jegyző. A napirendhez kapcsolódóan három új tanácsnokot is választott a testület: fejlesztéspolitikai tanácsnoknak Dódity Gabriellát, humánpolitikai tanácsnoknak Lazányi Ferencet, közterületi tanácsnoknak Szathury Kolost.

A képviselők egyetértettek azzal, hogy az önkormányzat zavartalan működését szolgáló, a képviselő-testület által korábban jóváhagyott és az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött 500 millió forintnyi keretösszegű folyószámla-hitelszerződést, amely 2014. december 31-én lejár, 2015. január 1-jétől újra megkötik. Gajda Péter hozzászólásában elmondta, hogy ez egy biztonsági tartalék, ezidáig egy esetben nyúltak csak hozzá.

Vita alakult ki a testületi ülésen arról, hogy a fővárosi Tér-Köz pályázaton a kispesti önkormányzat csak a Kossuth tér rehabilitációs pályázati részt (246 millió 250 ezer forint) támogatja és erre köt együttműködési megállapodást a pályázatot kiíró fővárossal, valamint lemond-e a Kispesti Jézus Szíve templom környezetrendezését érintő pályázati részről. Ennek oka, hogy az utóbbira igényelt 80 millió forintnyi kérelemre a pályázatot kiíró önkormányzat 19,7 millió forintot adott, így az eredeti elképzelés nem valósulhat meg, a módosított tervek kivitelezése pedig legalább újabb 15 millió forint jelentene a helyi önkormányzatnak. Dódity Gabriella arra hívta fel képviselőtársai figyelmét, hogy nem szabad lemondani egy majd húsz millió forintos fővárosi támogatásról. A képviselők az előterjesztés első, a Kossuth térre vonatkozó részét elfogadták, a második esetben a testület a lehetőségek újbóli megvizsgálása utánra halasztotta a döntést.

A képviselők döntöttek arról, hogy mivel a határidő lejártáig nem érkezett pályázat a Zöld Sziget Óvoda vezetői állására, ezért annak kiírását megismétlik, és az eredményes pályáztatásig a jelenlegi óvodavezető-helyettest, Benkőné Sipos Erikát bízzák meg az intézmény vezetésével.

A testület határozat értelmében a nyáron megújuló és kibővülő Arany óvodába három új óvodai csoport indul, így a megnövekedett gyereklétszám ellátásához újabb 11 munkatárs (hat óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens, három dajka és egy fő takarító) szükséges. Hasonló okok miatt bővítik a Csillagfény bölcsődében dolgozók létszámát is, itt hét újabb álláshely létesül.

A testületi ülésen beszámolót hallgattak meg a képviselők a polgármesteri hivatal és a Vamüsz kintlevőségeiről, illetve a behajtásra tett intézkedésekről, valamint a kispesti közterületi zöldterületek és fasorok állapotáról.

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.