2019. július 17., szerda, Endre és Elek

Nyári menetrend az önkormányzatnál

Kispest
2014. július 29. kedd Írta: Csizmadia Viola

Az egészségügyi intézet támogatása, új rendszámfelismerő kamera telepítése, valamint a Zöld Sziget Óvoda vezetői állásának meghirdetése is szerepelt a rendkívüli testületi ülés napirendjei között.

Bár a kerület elfogadott költségvetésében szerepel a Kispesti Egészségügyi Intézet épületének felújítása, Szathury Kolos egyéni képviselői indítványára ennek a mintegy 26.5 millió forint fejlesztési forrásnak az átcsoportosítására bólintottak rá a képviselők. A döntés értelmében ebből az összegből eszközparkját bővíti tovább az intézmény.

Az ülésen elnöklő Vinczek György alpolgármester szerint az önkormányzat sokszor foglalkozott már az egészségügyi intézet fejlesztési nehézségeivel, ám a mostani átcsoportosításon kívül adódott volna más lehetőség is, hiszen az a csaknem 80 millió forint, amely a Wekerlén most épülő néhány praxisos gyermekorvosi rendelő költsége, bőségesen elegendő volna a szakellátás eszközparkjának bővítésére, korszerűsítésére.

Mindazzal egyetértve, hogy a kispestiek színvonalas egészségügyi ellátása érdekében szükséges az átcsoportosítás, klasszikus vagyonfelélésnek nevezte Gajda Péter polgármester a testület döntését, hiszen elsősorban állami, kormányzati feladat a lakosság egészségügyi ellátásának zavartalan biztosítása.

Mihály András képviselő arra hívta fel a testületi tagok figyelmét, hogy a következő év költségvetésének tervezésekor időben gondolkodjanak és ne feledkezzenek meg az önkormányzat fenntartói kötelezettségének forintosításáról.

Egyetértés volt a képviselők között abban, hogy az állami főépítésszel július 31-ére tervezett közös egyeztetésen, amelyen a kerületet a város jegyzője képviseli majd, a Fővárosi Településszerkezeti Tervének és a Főváros Rendezési Szabályzatának módosításakor vegyék figyelembe a kispesti kertvárosban élők akaratát, amely szerint erre a területre továbbra is a „kertvárosi beépítés” és nem az intenzívebb kisvárosi beépítés a kívánatos.

Újabb 900 ezer forint támogatást szavazott meg a képviselő-testület a Székelyország Tündérkertje látványkert létrehozásához, amelyet 2015. december végéig kell elvégeznie a Székelyország Tündérkertje Egyesületnek. De döntöttek arról is, hogy az önkormányzat és az egyesület között létrejövő támogatási szerződésnek legyen része az is, hogy az önkormányzat cége, a Közpark Kft. végezze el a kertnek helyet adó önkormányzati ingatlan kitakarítását, a hulladék elszállítását.

Adományozási szerződést köt a képviselő-testület a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, amelynek értelmében a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkáját a kispesti önkormányzat egy Suzuki márkájú gépkocsival támogatja.

Döntöttek a képviselők arról, hogy a váratlanul megüresedett vezetői álláshelyet a Zöld Sziget Óvodában mihamarabb meghirdeti.

Újabb rendszámfelismerő kamera telepítéséről hozott határozatot a testület, amelyet a rendőrséggel egyeztetve a Hunyadi tér környékén állítanak fel.

Két pályázatot nyújt be a Fővárosi Önkormányzathoz Kispest. A kiírás célja olyan közterületekre kiterjedő kis léptékű beavatkozások támogatása, amelyek hozzájárulnak a helyi közösségek együttműködéséhez, illetve javítják a városi környezet minőségét.

Az egyik pályázat vizes játszótér kialakítását célozza a Berzsenyi utcában. A Zöldprogram Irodán már is folyik az előkészítése a Berzsenyi utca 3. és a Berzsenyi utca 4-6. közötti közpark megújításának. Ennek első üteme a vizes játszótér kialakítása, melyet a burkolatok felújítása és zöldfelület rendezés kísér.

A másik pályázat zöldfelület rendezésre fókuszál a Kosárfonó utcában: a panelépületek előtti zöldfelületek, illetve közlekedési utak rendbetétele a jövőre megvalósuló parkolóépítést egészítené ki a Kossuth téri piac mögött.

Képviselői indítványra a testület egy, az utóbbi időben Kispest néven több alkalommal megjelent „sajtótermék” ügyével foglalkozott. E szerint a kiadvány „illegális, jogszabálysértő”, „hivatalos lapnak álcázza magát”. Gajda Péter polgármester válaszában elmondta, nincs szó illegális sajtótermékről, jelenlegi álláspontja szerint a kiadvány jogszerűen működik, és jogszerű a névhasználata is, ezért nem véletlen, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kiadta rá a nyilvántartási számot.

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.