2019. június 26., szerda, János és Pál

Bekerül a Magyar Értéktárba a kispesti Wekerletelep

Kispest
2014. április 18. péntek Írta: Csizmadia Viola

Az új országgyűlési képviselők, Burány Sándor és dr. Hiller István bemutatásával, illetve az előbbi rövid hozzászólásával, a képviselő-testület frakcióinak gratulációival kezdődő áprilisi testületi ülésen elfogadták az önkormányzat és a Kispesti Egészségügyi Intézet 2013.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, illetve a kerületi rendőrség munkájáról szóló tájékoztatást.

 

Elfogadta a képviselő-testület a BRFK XIX. kerületi rendőrkapitányság 2013.évi tevékenységéről szóló beszámolót, és köszönetet mondott a kapitányságon dolgozóknak, vezetőknek és beosztottaknak egyaránt azért a munkáért, amelyet Kispest közrendjéért és közbiztonságáért, a fővárosban is elismert módon végeznek. Plánk Róbert rendőrkapitány szóbeli kiegészítésében megköszönte a polgármester és a testület anyagi támogatását is, amelyet a testület zavartalan együttműködéséhez nyújtottak, és örömmel jelentette be, hogy a kerület közbiztonsága jónak mondható, amelyet a felderítési mutatók javulása is mutat.

Rendeletet alkottak a képviselők az önkormányzat 2013.évi zárszámadásról, amelyben az alábbiakat összegezték: az önkormányzat jogszabályoknak megfelelően gazdálkodik a rá bízott vagyonnal és a központi, illetve helyi forrásokkal. Ezzel összefüggésben a testület elfogadta az önkormányzati intézmények gazdálkodásáról készült belső ellenőrzéseket összefoglaló jelentéseket is. Hozzászólásában Gajda Péter polgármester elmondta, hogy a takarékosan gazdálkodásnak köszönhetően a kerület költségvetése stabil volt tavaly is, a hivatalban dolgozók gondosan bántak a közpénzekkel. A polgármester kiemelte, hogy a kormányzati konszolidáció jótékony hatással volt a kerület gazdálkodására. Ezen kívül felhívta a képviselők figyelmét, hogy az elkövetkező időszak legfontosabb feladata, hogy a fejlesztési bevételek a jelenlegi 34 százaléknál jóval nagyobb mértékben nőjenek.

Döntöttek a képviselők a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) és a januártól megalakult és szeptembertől már teljes kapacitással működő Kispesti Rendészeti Központ (KRK) közötti közterületi feladatokra vonatkozó átadás-átvételről, valamint az együttműködés feltételeiről. Erre azért volt szükség, mert az új kerületi szervezet létrejöttével megváltoznak a feladat- és hatáskörök, valamint a közterületekre vonatkozó illetékesség. Ennek legfontosabb eleme, hogy a korábbi főváros által felügyelt területek is kerülethez tartoznak majd, de ehhez nem érkezik központi támogatás.

A képviselő-testület elfogadta dr. Pesti Imre kormánymegbízott írásbeli tájékoztatóját a XIX. kerületi Kormányhivatal 2013.évi működéséről, amelyben kitért arra, hogy a két hivatal (önkormányzat és kormány) között az együttműködést tavaly „kiegyensúlyozott munkakapcsolat, folyamatos és kölcsönös együttműködés” jellemezte.Vinczek György alpolgármester szóbeli kiegészítésében a járási hivatal hatékonyságáról és szükségszerűségéről, működési nehézségeiről beszélt, az előterjesztés a kormányhivatal jövőbeni feladatainak, változásainak, fejlődésének meghatározását hiányolta. Tóthné Szabó Éva alpolgármester védelmébe vette a hivatal munkáját, véleménye szerint gyorsabb és hatékonyabb lett az ügyintézés például a korábban önkormányzati okmányirodában.

Egyetértő nyilatkozatát adta a testület Budapest Területfejlesztési Koncepciójához, amelyben a kerületet érintő fejlesztési elképzelések is szerepeltek. Része a koncepciónak többek között Kispest főbb tereinek további rekonstrukciója pl. Kossuth tér, Vásár tér, a Wekerletelepen lévő tájidegen építmények lebontása, a Ferihegyre menő autóút melletti erdősáv közösségi hasznosítása, a Körvasút sor menti körút megépítése, a Határ úti csomópont rendezése, a 42 villamos vonalának XVIII. kerületig való meghosszabbítása. Kiegészítésként belekerült a határozati javaslatok közé, hogy a főváros régi ígérete, a Körvasút menti körút déli szakasza, a IX. és a XIX. kerületeket a Határ út mentén érintő része az Üllői út-Nagykőrösi út között ebben az időszakban (2014-2020) valósuljon meg.

A képviselők korábban már támogatták a kormány által kiemelt beruházássá és jelentőségűvé nyilvánított Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum megvalósulását Kispesten, ezért rábólintottak a területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) lakókkal egyeztetett módosítására is azért, hogy az igazodjék a tervezett sportolási funkciókhoz, valamint a közlekedés és a parkolás a lakott területtől elegendő távolságra legyen. A módosítással várhatóan olyan rendezett és korszerű zöld területek jönnek majd létre, amelyek alkalmasak lesznek az utánpótlás nevelésére a dél-pesti régióban. Ezen kívül a testület határozatban javasolta, hogy az így kialakított pályákat kerületi rendezvények alkalmával használhassák a kispestiek is.

A képviselő-testület tudomásul vette, hogy a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Kispesti-Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda vezetésének arra, hogy a megnyert 16,8 millió forintos uniós pályázati támogatásból az intézmény tetejére napelemeket telepítsenek.

Támogatták a képviselők a Wekerlei Társaskör kezdeményezését, így a Wekerletelep bekerül a Magyar Értéktárba, a kiemelkedő értékek közé. Ékes Gábor alpolgármester hozzászólásában megnyugtatta a telepen élőket, hogy ez semmilyen további építési szigorítást nem jelent majd az ott élőknek, sokkal inkább egyfajta figyelemfelkeltő hatása lesz.

Idén is 100 ezer forinttal támogatja a kispesti képviselő-testület a hagyományos Hofherr-Dutra Emléktársaság által szervezett „Gépmajálist”.

Megérkezett a Nemzeti Kulturális Alaptól az a Támogatási Szerződés, amelynek keretében az alap 5 millió forintos támogatásával augusztus 1-ig elkészülhet a Simonyi Zsigmond utca, Üllői út sarkán lévő kis parkban a Helikon Kulturális Egyesület köztéri alkotása, a Helikocka. Az építéssel a testület önkormányzat cégét, a Kispest Kft.-t bízta meg a testület.

A testület támogatta, hogy az önkormányzat május 21-ig nyújtsa be a „Kiállítótér és nosztalgia kávézó kialakítása Zrumeczky-kapuban” elképzelését a Városi épített környezet megőrzése című norvég finanszírozású pályázatra. Egyben felhatalmazta a polgármestert a pályázat aláírására és sikeres pályázat esetén az önkormányzati önrészt (minimum 7,7, maximum 15,5 millió forint) a költségvetésben biztosítsa. A pályázat benyújtásakor a testület számít a Wekerlei Társaskör Egyesület és a Magyar Kulturális Egyesület tagjainak szakmai támogatására. Ékes Gábor alpolgármester kiegészítésképpen elmondta, hogy a beruházás az idei költségvetést még nem érinti.

A testület döntése alapján a kispesti önkormányzattól idén is húsz millió forint támogatást kap a Magyar Futball Akadémia Alapítvány, amelynek első részlete most kerül majd kifizetésre. Képviselői indítványra kezdeményezték, hogy az önkormányzat vezetése kezdeményezzen tárgyalásokat, hogy a támogatás fejében legalább szerepeljen az akadémia nevében a városrész neve is.

Értékelték és elfogadták a személyes gondoskodást nyújtó kispesti szociális intézmények (Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ, Egyesített Bölcsődék) szakmai munkáját, tavaly évi tevékenységét.

Elkészült és testület elé került a Kispesti Egészségügyi Intézet gazdálkodásáról és működéséről szóló jelentés, amelyet a képviselők is elfogadtak.

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.