2023. szeptember 27., szerda, Adalbert

Nincs várólista és költségtérítés a kerületi bölcsődékben  

Kispest
2022. március 03. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

Bölcsődenyitogatót tartottak a Wekerlei Kultúrházban. A rendezvényt minden évben élénk érdeklődés kíséri. Kispesten 5 bölcsődében várjuk a kerületben élő családok gyermekeit. Már 6 hónapos kortól, egészen 3 éves korig tudjuk biztosítani a gyermekek bölcsődei ellátását, összesen 430 férőhelyen.

 

Jelenleg is vannak még szabad férőhelyeink, tudjuk biztosítani a nappali felügyeletét azoknak a gyermekeket, ahol a család élethelyzete úgy alakult, hogy szeretnék igénybe venni a kerületünkben a bölcsődei ellátást – tudtuk meg Aszódi-Sikter Éva, a Kispesti Egyesített Bölcsődék vezetőjétől.

Korábban voltak várólisták a bölcsődékben, ma mi a helyzet?

Várólisták évek óta nincsenek a bölcsődékben, amit az is segített, hogy a Csillagfény bölcsőde 2015-ben befejezett átépítése, felújítása, kapacitásbővítéssel is járt, így itt egy teljes egység kialakítására került sor, ahol további 25 gyermek ellátását tudjuk biztosítani.

Vannak kisebb létszámú bölcsődék, ahol jelenleg már telítettek a férőhelyek, de a szülők úgy döntöttek, hogy várnak a felszabaduló helyekre. Itt előfordul a várólista, de szeretném hangsúlyozni, hogy ezeknek a családoknak is tudnánk a kerület másik bölcsődéjében ellátást biztosítani. Jelenleg minden olyan kispesti család igényét ki tudjuk elégíteni.

Lehet arról hallani, hogy kevesebb a bölcsődés-korú kisgyermekek a kerületben?

A kispesti védőnői szolgálattól kapott adatok alapján látszik, hogy kis mértékben ugyan, de folyamatosan csökkennek a születésszámok a kerületben. Nem olyan mértékű a csökkenés, mint az ország népességcsökkenése, de úgy látszik elegendő ahhoz, hogy ezt már érzékeljék a kerületben működő oktatási-nevelési-szociális intézmények is. A 2016. január 1-től bevezetett GYED-extra módosításától, illetve a 2015. szeptember 1-jétől az ingyenes gyermekétkeztetés szabályai változásaitól azt vártuk, hogy a fokozatosan emelkedés következik be a bölcsődéink ellátását igénylőinek számában. Ez azonban nem következett be, hiszen az elmúlt években folyamatosan voltak az intézményeinkben üres férőhelyek, amire előtte hosszú évtizedekig nem nagyon volt példa. Az elmúlt évben a járvány tovább rontotta a helyzetet. Azt gondolom, hogy a jövőben újra egyre több család veszi igénybe a bölcsődei ellátás lehetőségét.

Van-e szakmai, felszereltségbeli különbség a kerületi bölcsődék között?

Nagyon sok fejlesztés volt az elmúlt években a kerület bölcsődéiben. Két intézményünk, a Csillagfény és a Gyöngyszem bölcsőde teljes felújítása történt meg az elmúlt években. De részleges felújítások, fűtés-, világítás-, főzőkonyha-korszerűsítés, fürdőszobák teljes felújítása minden bölcsődében történt. Bár jelentős felújítások történtek és történnek intézményeinkben, azért korszerűsítésre, karbantartásra szoruló intézmények, helyiségek, cserére szoruló berendezési tárgyak, eszközök még jelenleg is szép számmal vannak.

Intézményvezetőként számomra az a fontosabb kérdés, hogy szakmailag vannak-e, lehetnek-e különbségek a bölcsődék között. Azt gondolom, hogy nagy többségében nagyon értékes, szakmailag jól képzett, empatikus, lojális, a családok és a gyermekek érdekeit szem előtt tartó munkatársakkal dolgozhatom együtt valamennyi kerületi bölcsődénkben. Összességében a szakmai munkában nincs különbség a bölcsődék között.

Szüksége van-e a gyereknek az intézményi nevelésre?

Tapasztalatom, véleményem és már nemzetközi kutatások is bizonyítják, hogy a bölcsődei ellátás pozitív hatással van/lehet a gyermek fejlődésére, a gyermek életére. Természetesen ezt nem lehet minden helyzetben elmondani, hiszen minden gyermek más, adott életkorában mások a közösségi igényei. Nemcsak azért hasznos a bölcsőde, mert segíti az anyák munkaerőpiacra történő visszajutását, hanem mert a segíti a gyermekek szocializációját, önállósodását, sok esetben a napirendjének kialakítását. Elavult nézet, hogy minden gyermeknek 3 éves koráig az édesanyja mellett a helye. Igen, van olyan gyermek, akinek az a megfelelő, ha az intézményes nevelése az óvodában kezdődik. De a legtöbb kisgyermek fejlődésére a bölcsődés évek kimondottan pozitívan hatnak. Arra sincs szabály, hogy melyik életkorban kezdje a gyermek a bölcsődét. Akkor mindenképpen, amikor a család élethelyzete úgy alakul, hogy segítséget kell igénybe venniük a gyermekük napközbeni ellátásához. A bölcsődei kisgyermeknevelők minden korosztályra felkészültek és képesek kielégíteni az adott gyermek életkorának, fejlettségének megfelelő egyéni igényeit.

Mikor lehet beiratkozni a bölcsődébe?

A Kispesti Egyesített Bölcsődék központi épületében (XIX. kerület Eötvös utca 11.) minden hónap második szerdáján (kivéve július és augusztus, a nyári zárások idején) 9-15 óra között kezdeményezhetik a szülők gyermekük bölcsődei elhelyezését. A beiratkozás egész évben folyamatos. A felvételi kérelmek elbírálása március hónapban történik, a szülők április végéig kapják kézhez a határozatokat. A felvett gyermekekből az új csoportok kialakítása tanévre szóló, de lépcsőzetes.

A 2020-ban a járvány jelentősen befolyásolta a bölcsődék működését, ezáltal természetesen a gyermek felvételi eljárás rendjét is. A járványügyi helyzetre való tekintettel a személyes gyermekfelvétel átmenetileg, de tartósan szünetel. Igyekeztünk azonban ehhez a helyzethez rugalmasan alkalmazkodni és a személyes ügyintézés helyett, két alternatívát biztosítani a szülők számára. Egyrészt lehetőség van arra, hogy a http://www.egyesitettbolcsode.kispest.hu honlapról letöltött és kitöltött okmányokat a gyermek anyakönyvi kivonatának másolatával együtt eljuttassák hozzánk e-mailen, a dokumentumok szkennelése/fényképezése után az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre, vagy a Kispesti Egyesített Bölcsőde címén levő postaládában (XIX. kerület Eötvös u. 11.) lezárt borítékban lehet elhelyezni azokat.

A felvételi kérelem leadása folyamatos, és addig, amíg van üres férőhelyünk, a beszoktatást is szinte a teljes nevelési év során meg lehet kezdeni. Természetesen a beszoktatások kezdését mindig igyekszünk úgy szervezni, hogy a gyermeknek elegendő ideje legyen az új környezet az új személyek megismerésére és elfogadására. Tehát vannak időszakok, mikor nem célszerű a beszoktatást megkezdeni, ez például a téli leállást, vagy a nyári zárva tartást megelőző időszak.

A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, törvényes képviselői munkavállalás, vagy más ok miatt nem tudják biztosítani gyermekük napközbeni gondozását, nevelését.

A gyermekvédelmi törvény kiemeli az olyan kisgyermekek felvételi lehetőségét, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt, egészséges fejlődésük érdekében szükséges a bölcsődei gondozása-nevelése.

A gyermek bölcsődei felvételét kezdeményezheti a szülő, a törvényes képviselő, az ő hozzájárulásával kérheti a körzeti védőnő, gyermekjóléti intézmény, háziorvos, házi gyermekorvos, gyámhivatal.

Milyen korosztályúak a bölcsődei dolgozók?

A munkatársaim jelentős hányada, közel 70 százaléka 50 év alatti, tehát a pályája elején, vagy a közepén lévő munkatárs, akiknek így hosszú évekig számíthatunk a munkájukra, a szakmai tudásukra, tapasztalatukra. Az elmúlt 5 évben némiképp csökkenést a fiatal, pályakezdő munkavállalók száma (2015-ben 21 százalék volt, míg 2020-ban 15 százalék), azonban az 50-feletti munkavállalók aránya némiképp emelkedett. (2015-ben 28 százalék, 2020-ban 31 százalék).

A bölcsődéinkben jelenleg 1 pályakezdő gyakornok kisgyermeknevelő dolgozik, illetve várhatóan további 2-3 pedagógus gyakornokunk lesz.

Az elkövetkező 5 évben 21, azaz a munkavállalók 13 százaléka válik nyugdíjra jogosulttá, ami jelentősen nehezíti az állandóság megteremtését a munkatársi közösségekben. Több munkatársunk olyan munkakörből készül nyugdíjba, akiknek pótlása nehéz, (élelmezésvezető, szaktanácsadó, tagintézmény-vezető), így a vezetők számára ennek megoldása mindig jelentős feladattal és szervezéssel jár.

Milyen a bérezése a bölcsődei dolgozóknak a gyerekekkel foglalkozókhoz (pedagógusok, óvodai dolgozók) képest?

A bölcsődei dolgozók bére, elsősorban a szakdolgozóké pozitív irányba változott, bár egyénenként nagyon eltérő, így ott is indokolt lenne a bérrendezés. Jelentős béremelésre lenne szükség azoknál a munkatársainknál, akik a bölcsőde főzőkonyháin dolgoznak, élelmezésvezetők, szakácsok és konyhalányok, a bölcsődék kertészei, bevásárlói, mosónői, munkaügyi előadója, mert az ő nettó bérük rendkívül alacsony, pedig az ő munkájuk fontos és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a bölcsőde megfelelően működjön, illetve egyes munkakörökben nagy felelősség hárul rájuk.

Nyilván a bérezés kérdése nagyon fontos tényező a munkavállalók számára, amikor abban hoznak döntést, hogy egy munkahelyen jogviszonyt létesítenek, vagy a fennálló jogviszonyukat fenntartják. A bérezés mellett legalább annyira fontos, hogy a munkatársaink jól érezzék magukat a munkahelyükön, érezzék, hogy a munkájukat elismerik, motiválják, hogy lehetőségük van a kreativitáshoz, a szakmai kibontakoztatáshoz, lehet véleményük, beleszólhatnak a pedagógiai munka tervezésébe, képezhetik magukat egyéni kívánság szerint. Egy bölcsődei munkavállalói közösség attól válik erőssé, ha mindenki lehetőséget kap arra, hogy hozzátegye a közös munkához a saját erőforrását. Szerintem a béren kívül ezekre legalább olyan nagy hangsúlyt kell fektetnünk, ha azt szeretnénk, hogy azok a szakemberek, akik értékes munkát végeznek és a gyermekellátást a legmagasabb szinten végezik, vagy segítik, a kerületünkben maradjanak. Az a legfőbb célom, hogy a kerületünk valamennyi bölcsődéjében ilyen hangulat legyen, és az legyen a munkatársaim véleménye jó a kispesti bölcsődékben dolgozni.

 

© 2008-2023 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.