2019. szeptember 18., szerda, Diána

Elfogadták a 2019-es költségvetést az év első testületi ülésén

Kispest
2019. február 07. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

A megszokottnál jóval korábban, már az új év első első testületi ülésén többek között elfogadták a képviselők Kispest 2019. évi költségvetését. Soha nem látott módon viszont nemet mondtak a képviselők három önkormányzati tanácsnok 2018. évi munkájának beszámolójára.

A testület módosította a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletet, és rendeletet fogadott el a 2019. évi költségvetésről. E szerint a 2019. évet 12 milliárd 582 millió 318 ezer forint költségvetési bevétellel és ugyanekkora kiadással tervezi az önkormányzat. A napirend kapcsán Gajda Péter polgármester elmondta, a költségvetés a stabilitást szolgálja, kiegyensúlyozott gazdálkodással el tudja végezni a kötelező és a vállalt feladatait az önkormányzat. Hozzátette, a 2014-es polgármesteri programban kitűzött fejlesztési célokat meg tudjuk valósítani, működési hitelt nem kell felvennie a kerületnek.

Módosult a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet, a változásokat az intézményi térítési díj változása indokolta. Vinczek György alpolgármester a vitában hangsúlyozta, az intézményi térítési díj nem azonos a gondozottak személyi térítési díjával, amely nem változott.

Módosították a képviselők a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum (KSZSZC) Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Integrált Szakmai Programját. Mint az Vinczek György előterjesztésében olvasható, a törvényi kötelezettségeknek megfelelően 2018. szeptember 1-jétől Kispest köznevelési intézményeiben megkezdődött az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység. A képviselő-testület döntése alapján a KSZSZC Szervezeti és Működési Szabályzatában előző évben jóváhagyott 6 fős szakmai létszámon túl a feladat teljes körű ellátásához még további 3 szakember foglalkoztatása szükséges ahhoz, hogy az óvodákban és a kerületi középiskolákban is biztosított legyen a szolgáltatás. A KSZSZC Családok Átmeneti Otthona 2018-ban 15 férőhellyel bővült, így a két telephelyen működő intézmény szakmai létszámának (gondozó) 1 fővel történő emelését kérte Budapest Főváros Kormányhivatala a működési engedély kiadásakor.

Jelentősen megnövekedett a légiforgalom Kispest felett is 2018 augusztusától, a kerület egyes részein az elmúlt időszakban sokkal nagyobb lett a zajterhelés. Emiatt számos lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz. A zajterhelés csökkentése érdekében az önkormányzat akciótervet állított össze. Ebben olvasható, hogy elsődleges a kapcsolatfelvétel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren működő Zajvédelmi Bizottsággal és tag delegálása Kispest részéről a bizottságba. Fontos feladat a folyamatos konzultáció a HungaroControllal a légijárművek repülési eljárásainak meghatározása, változtatása érdekében. Ennek eredményeképpen kezdeményezhetnek a kormány felé a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren üzemeltetési korlátozás bevezetése, szükség esetén a zaj és rezgés káros hatásai elleni védelemre vonatkozó jogszabályok módosítása érdekében. Az önkormányzat egyeztetés kezdeményez a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.- vel. Ezen kívül a HungaroControll által készített un. Green Landing negyedéves környezetvédelmi jelentések nyilvános közzéteszi online felületeken. Egyeztetést kezdeményez a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren működő légitársaságok szövetségének képviselőivel a légtérzaj csökkentése érdekében alkalmazandó repüléstechnikai eljárásokról. Biztosítja az önkormányzat a kispesti légtérzaj elleni lakossági aláírásgyűjtés jogi és adatvédelmi hátterét, közreműködik az aláíróív megszerkesztésében és részvétel az aláírásgyűjtés segítésében. Megvizsgáltatja annak a lehetőségét, hogy lehetséges-e zajmérő állomás kihelyezése a legtöbb lakossági bejelentést érintő területre. Burány Sándor, Kispest MSZP-s országgyűlési képviselője hozzászólásában elmondta, tavaly nyár vége óta aktuális a probléma: megváltoztak a repülési útvonalak és a forgalom is megnövekedett. Határozottan leszögezte, hogy csak a repülőtér forgalmának korlátozása és a repülési útvonalak visszaállítása jelenthet megoldást.

Pályázatot ír ki az önkormányzat a KMO Művelődési Ház, valamint a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésére.

Elfogadták a képviselők a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat tevékenységéről és 2018. évi működéséről szóló beszámolót. Ebből kiderül, tavaly 99 állat (58 kutya, 23 macska, 1 gabonasikló, 6 nyúl, 2 degu, 3 tengerimalac, 6 sarlósfecske) került gondozásukba, 338 esetben intézkedtek: 114 állatot juttattak haza, 99 gondozásba került, 56 helyszíni ellenőrzést és 69 egyéb intézkedés végeztek (pl. megjelentek rendezvényeken, előadásokon). Az önkormányzat havi 200 ezer forinttal támogatja a tevékenységet. Jövőbeli céljaik közt szerepel egyebek mellett kerületi állativartalanítási kampány, ideiglenes kennel telepítése átmeneti elhelyezéshez, gyermekek állatvédelmi oktatása, kutyaiskola létrehozása Kispesten. Dódity Gabriella és Szathury Kolos képviselők szerint telephellyel kellene segítenie az önkormányzatnak a szolgálatot. A polgármester elmondta, lehetőségeihez mérten az önkormányzat a jövőben is támogatja a munkát, telephely kialakítására is keresik a lehetőséget a szakiroda bevonásával.

Vita alakult ki a tanácsnoki tájékoztatók/beszámolók elfogadásakor. Vinczek György szerint a tanácsnokok feladata, segíteni az önkormányzat és a polgármester munkáját, különösen fontos az együttműködésre való törekvés, amelyet – mint mondta – nem lát Dódity Gabriella fejlesztéspolitikai tanácsnok beszámolójában. A testület végül egyenként szavazott a tanácsnoki tájékoztatókról: elfogadta Lázár Tamás (Jobbik) közbiztonsági tanácsnok, Ferenczi István (LMP), a fenntartható fejlődés tanácsnoka és Somogyi Lászlóné (MSZP-DK-Együtt-PM) Wekerle és Hagyományos Kispest ügyeiért felelős tanácsnok tájékoztatóját, nemmel szavazott Dódity Gabriella fejlesztéspolitikai tanácsnok, Lazányi Ferenc humánpolitikai tanácsnok és Szathury Kolos, a közterületi ügyek tanácsnoka beszámolójára.

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.